Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děti Matrixu

13. 5. 2015

 

Motta :

1. Jsi tady proto, že něco víš. To, co víš, nedovedeš vysvětlit, ale cítíš to. Cítil si to celý život. Stalo se něco velmi špatného se světem. Ty nevíš co – ale je to zde, jako střepina v tvé mysli, dohání tě k šílenství. Je to ten pocit, který tě přivedl ke mně. Víš o čem mluvím?

MATRIX!

Chceš vědět, co to je? Matrix je všude. Je všude kolem nás. Dokonce teď, v tomto pokoji. Můžeš ho vidět, když vykoukneš z tvého okna nebo když zapneš tvoji televizi. Můžeš ho cítit, když jdeš do práce, když jdeš do kostela, když platíš svoje daně. Je to svět, který je přetažen přes tvé oči, je to jako být slepý a nevidět pravdu.

Co je pravda?

Jsi otrok Neo. Jako všichni ostatní jsi se narodil do otroctví. Narodil jsi se do vězení, kde nemůžeš cítit, chutnat, dotýkat se – je to vězení tvé mysli. Naneštěstí nikdo nemůže povědět, co je Matrix – musíš to poznat sám.

……zkusím osvobodit tvoji mysl, Neo. Ale můžu ti ukázat jen dveře. Ale projít jimi musíš sám.

( Morfeus z filmu MATRIX )

KAPITOLA 1-10

1.ZÁMĚR

Některé prameny zahraničních autorů zabývající se existencí mimozemských civilizací, dělí mimozemské entity do 2 základních skupin:

1. vysocí, modroocí s blond vlasy - zvaní Nordics

2. reptilní formy – jsou vysocí, mají hadí kůži a oči, jsou spojeni s „greys“ - šediváky, kteří mají velké černé oči

Obě skupiny bojují o nadvládu nad Zemí v legendární válce bohů. Jejich jednotlivé frakce pochází ze souhvězdí Orionu, Andromedy, Lyry s hvězdou Vega, Bootes s hvězdou Arcturus, Plejád, Canis Major s hvězdou Sírius, Reticulum s hvězdou Zeta Reticuli, Taurus s hvězdou Aldebaran, Draco s hvězdou Alfa Draconis …… ). Deklarují to australští aborigines, africké kmeny, Babylóňané, Indiáni z Jižní a Severní Ameriky.

Sami věří, že jsou vládci lidí. Přinesli na Zemi mnoho potencionálních kombinací DNA. Přes křížení s lidmi je vpravují geneticky do našich těl. Je na to poukázáno častokrát v mýtech, jak se Boží Synové křížily s lidskými dcerami. Z tohoto křížení vzniká rasa Nefilim. O tomto křížení také pojednává Starý Zákon. Tak vznikly i Nordičtí lidé a Aryané (Mistrovská rasa ze Severu). Tato fúze nordických a reptiloidních DNA dala vznik i královským krevním liniím, které vládly tisíce let před tím, co známe jako naši historii. Tvrdily, že jejich krev je krev Boží ( Egypt, Sumer, Indie ). Měly bílou kůži a modré oči. Jsou známi pod jménem Dračí Králové a jedině oni znaly svůj tajný původ a záměr.

Existovaly dvě pradávné země – Lemurie – Mu v Tichém oceánu a Atlantida v Atlantiku. Lemurie byla zničena kataklyzmatem způsobeným srážkou s Nibiru před 11 – 12.000 lety. Atlantida také. Zmínky o tom jsou ve vylíčení Potopy světa. Když začaly katastrofy, Atlanťané se přestěhovali na Střední a Blízký Východ. Je datováno do období 4.000 př.n.l. Zde Atlanťané založili Sumerskou říši, pozdější Irák. Podle oficiální historie zde začala lidská rasa. Je to však omyl. Zde se jen restartovala z Atlanťanů. Ze Sumeru byly později dosazováni představitelé královské krevní linie do vedoucích pozic v Evropě – Anglie, Irsko, Francie, Německo. Probíhalo velice přísné sledování čisté krevní linie skrze manželství a tajné programy křížení. To se děje dodnes.

Starodávným hlavním stanem byl Babylon, hlavní centrum Sumeru. Odsud se Ilumináti (potomci Nefilim a Dračích králů a představitelé mimozemských ras) přestěhovali do Říma, kde vybudovali Velkou Římskou říši spolu s Křesťanstvím. Po úpadku přešly do Severní Evropy – do Amsterodamu. 1688 William of Orange přepadnul Anglii z Holandska. V Anglii nastoupil jako William III. a vládl společně s Queen Mary.

Tím se centrum Iluminátů přestěhovalo do Londýna. Poté Anglie zaznamenala růst. Odsud byly hybridi Nefilim exportováni do celého světa, zejména S.Ameriky.

Ovládají celý svět. Jsou to stále ti samí. Prezidenti, ministři, vedoucí bank, vlastníci médií…..

2.NAROZENI VE VĚZENÍ

K tomu, aby nás mimozemské civilizace ovládly, potřebují klíč nebo metodu. Daly nám proto normy, co je správné a špatné, možné a nemožné, zdravé a nezdravé…….. Dále bylo potřeba nám vštěpit, že odlišnost od norem je zločin, který je nutno potrestat. Černá ovce patří mimo stádo. Stádo je varováno a „odměňuje ji“ výsměchem a odsouzením.

Jsme jako loutky, které tancují podle příslušné písničky. Jedná se o diktát, který je určen a který bravurně nazýváme „vzděláním“. Schvalují nám zprávy z médií, které vlastní. Jsou založeny normy, které nepotřebují kontrolu. Média a instituce to vzaly za pravdu a proti jinému pohledu na realitu bojují. Tento systém, který to kontroluje, běží sám od sebe.

3.ILUMINÁTI

Ne více jak 13 rodin kontroluje tento světový systém přes síť tajných společností. Vyznačují se tím, že

- mají znalosti, které jsou ostatním odepřeny

- stojí za všemi významnými organizacemi

- vybírají si pečlivě kandidáty do svých řad

- mají stupně hiearchie podle dosažených bodů

- každý zná jen část „pravdy“

Jsou geneticky spojeni přes hybridní DNA ( vznikla křížením plazů a lidí, Nordické rasy a lidí ). Toto křížení začalo již před 100.000 lety. Vytvořené právo je vnuceno přes vojáky, policii, ochranky….. Je nazýváno slepou poslušností idiotů.

Jejich cíle jsou:

1. uvěznit lidskou mysl a limitovat její smysl pro realitu vírou v něco – v cokoliv ( model ovcí v ohradě )

2. všichni, kteří se nepřizpůsobí, budou mít těžký život

3. musíme být tak zaměstnáni bojem jednoho s druhým, že si tohoto ovládajícího mechanismu nevšimneme

4.PYRAMIDY V PYRAMIDÁCH

Každá organizace dnes je pyramida. Pouze pár jedinců na vrcholu ví o celé pyramidě. Ostatní znají jen tu svoji pozici. Ilumináti mají 33 stupňů Scottish Rite a 10 stupňů York Rite. Tyto stupně jsou modré stupně Svobodných Zednářů.

Jsou 3 druhy Svobodnách Zednářů:

a. ti, co dodržují rituály a nevědí nic o pravém obsahu, avšak myslí si, že ano

b. ti, co vědí a nedělají rituály

c. ti, kteří kontrolují obě předchozí skupiny ( je jich málo )

Nejlépe k této kontrole slouží náboženství. Např. fenomén Ježíše, který je již zpochybněn, nepochybně přispěl k ovládnutí a uvěznění lidské mysli. Již 1000 let před zrozením křesťanství existovalo mnoho „svatých „ mužů, např. Attis, Syn Boha z Malé Ásie, kteří zřejmě posloužili jako archetyp, z kterého byl poskládán obraz Ježíše-

5.NADPOZEMSKÉ DŮKAZY

Jako důkazy dávných lidských civilizací slouží stavby, které ještě dnes nejsme schopni přesvědčivě vysvětlit. Např. Velká pyramida v Gíze, která je 150 m vysoká, je postavena z 6,5 mil.tun materiálu. Na množství odpovídá 30x Empire State Buildingu nebo zdi kolem Francie 3 m vysoké a 1 m tlusté. V Libanonu jsou 3 ks kamenných špalků o váze každého cca 800 tun – Baalbeck. Nebo v Tiuhuanacu je kamenný kvádr o váze 100 tun a stářím 11.000 let. V Nazce jsou obrazce polárního medvěda nebo Stegosaura, který byl objeven až v roce 1901 nebo Dinosaura, který j znám od roku 1880.

Kamenné kvádry, kola a chrámy odpovídají poloze hvězd a jsou taky tak přesně seřazeny. Navzájem jsou i ve vzájemném vztahu. To napovídá k stejné stavěcí technice a podobě. Důkazy o dávných lidských civilizací podávají nálezy např. ocelové krychle z Austrálie nalezené v bloku uhlí a stářím 300.000 let, zlatého vlákny z Anglie, nalezeného ve skále se stářím 60 mil. let, elektrické baterie v egyptských hrobech nebo masivní zelené desky ze skla v Izraeli.

6.BIBLICKÁ POTOPA SVĚTA

Je to jedna z mnoha událostí, které se staly v období 12.000 – 5.000 př.n.l. Při líčení této události existuje v podání mnoha národů neuvěřitelná synchronicita. Navazuje na to i období sucha přibližně před 6.000 lety. Touto potopou ( jejímž původem byla srážka s Nibiru ) byly zničeny civilizace Atlantidy a Lemurie – Mu.

Oficiální historie říká, že kolébkou historie byl Sumer ( dnešní Irák ), rozkládající se mezi Tigridem a Eufratem. Byl znám jako Mezopotámie ( země mezi 2 řekami ) v období 4.000 – 2.000 př.n.l. V tom samém čase však existovaly i civilizace v Egyptě a Indii.

Sumer však startoval až po civilizaci Atlantidy a Lemurie – Mu. Stal se tak centrem nastávající říše. Po kataklyzmatu měl vysokou úroveň vývoje. Všechny tehdejší civilizace byly na Sumeru závislé. V období 3.400 př.n.l. pokročilá neolitická civilizace přešla na egyptskou kulturu. Ta byla velice pokročilá ( stavba pyramid, písmo ). Jsou 2 názory na vznik pyramid – buď vznikly ještě před kataklyzmatem staviteli Zlatého Věku ( Atlanťané, Lemuřané ) nebo jako součást Sumérské říše.

Inkové měli v té době 2 říše :

1. se středem v Cuscu, po jejímž rozpadu uprchli na Machu Pichu. Vše se odehrálo v dobách Atlantidy a Lemurie – I.říše

2. vrátili se poté zpět do Cusca a vytvořili II.říši

Ve všech historických pramenech přírodních národů Evropy, Skandinávie, Ruska, Afriky a Ameriky jsou zmínky o potopě. V období 11.000 – 5.000 př.n.l. byly na naši Zemi katastrofy a potopy. Všichni se shodují na tom, že bylo:

- velké horko – vařilo se moře, hory dýchaly oheň

- zmizelo Slunce a Měsíc, spadly na severozápad – zde bylo Nebe nízké, byla tma

- byl déšť, potopa a led

- nebe spadlo, protože spadly pilíře podpírající nebe

- půda vycházela a zapadala, zmizelo mnoho kontinentů

- řeky, oceány a moře spěchaly na jihovýchod, kde se Země ponořila, požár byl uhašen potopou

- hvězdy změnily svá místa a šli navštívit jedni druhé ( Pawnee Indians )

- padající Nebe každého zabilo ( Brazílie )

- Země byla roztržena ve velkou strž, voda vše zakryla kromě jednoho blátivého místa ( indiáni Hopi – S.Amerika )

7.ATLANTIS A LEMURIE - MU

Podle některých historických pramenů ( Platón 427 – 349 př.n.l. ) se Atlantida nacházela v Atlantiku a Lemurie v Pacifiku. Vládly jim vyspělé civilizace z jiných světů. Po potopení po nich zbyly Azory a Polynésie. Azory leží na linii, která obklopuje planetu v délce 40.000 mil, na které je mnoho zemětřesení. Zde se potkávají 4 tektonické kry – Euroasijská, Africká, Severoamerická a Karibská. Spolu s Kanárskými ostrovy jsou podřízeny vulkanickým činnostem. V ten samý čas byla potopena Appalachia, která spojovala Severní Ameriku, Evropu a Grónsko. Další naleziště starodávných civilizací je pod vodou u souostroví Bimini , blízko Bermudského trojuhelníku ( budovy, zdi a cesty ).

Jedna verze říká, že Atlantida se vynořila po potopení Lemurie, druhá, pravděpodobnější, že existovaly najednou. C.J Churward pátral v Ásii po záznamech. Našel důkazy o existenci Lemurie z období před 70.000.

Atlantida byla zničena v období 10.000 – 5.000 př.n.l. Před katastrofou ( nebo po ní ) část obyvatel odešla do Střední Ameriky jako Máyové, stavitelé všech fantastických staveb v Americe. Další část odešla do Asie, Číny a Indie. Z nich potom vznikaly kolonie v Egyptě a Sumeru.

Všechny genetické cesty se vracejí k Lemurii – Mu. Je to MATEŘSKÁ ZEMĚ, která vznikla před stovky tisíci lety. Byla zničena před cca 72.000 lety. Zbytky Lemurie leží zřejmě na dně Pacifiku. Polynésané mají legendy o potápějící se zemi. Na Velikonočním ostrově domorodci tvrdí, že jejich půda byla jedna část kontinentu, který byl zničen kataklyzmatem. V Západní Číně v buddhistickém klášteře Dunhuang se našly útržky mapy ostrova v Pacifiku. Indiáni Hopi z Arizony si pamatují na Lemurii, přes kterou cestovali do Ameriky. Většina důkazů však byla zničena ( v knihovně v Alexandrii v Egyptě v roce 391 př.n.l. ). Jasnovidec Samuel prováděl channelling s dříve inkarnovanými bytostmi Atlantidy. Přinesl zprávy o existenci první moderní společnosti v Lemurii, která se rozkládala v Tichém oceánu.

Obyvatelé prozkoumávali na svých výpravách svět a objevily Atlantidu. Byla se stavena z mimozemské rasy KUMARAS z Venuše. Byly to lídři lemurské civilizace. Vytvořili mystickou školu, kde byli vybraní lidé zasvěceni do pokročilých esoterických znalostí. Bylo to 13 škol s 13 úrovněmi zasvěcení. Po absolvování se stali členy Řádu Hadů. Lemurští králové a královny prošli všech 13 zasvěcení. Byli z Dračí krevní linie a uctívali Slunce ( nebo Sírius? ).

Atlanťané měly tmavou pokožku podobnou přírodním Američanům, později z nich vznikly američtí aborigines. Přišli do Ameriky před 48.000 roky – před 1.kataklyzmatem. Atlanťané žijící na Zemi byly kříženi s lidmi. Snížilo se DNA a vytvořila se hybridní linie, která se stala královskou linií. To samé proběhlo u Lemuřanů. Královská linie se vyznačovala světlou kůží. Říkaly si SYNOVÉ BELIALU. Křížení se stalo jedno z hlavních věcí. Převzali vládu, ekonomiku a vzdělání. Kontrolovali Chrám Slunce a náboženskou strukturu. Mohli si všechno dovolit. Jejich hlavní zájem byl v technologii. Ovládla je však nenasytnost a touha po moci. Jejich armády táhly po celém světě. Postupně ovládly Ameriku, Afriku, Evropu, Střední Ásii, Indii a Tibet. Napadli i do té doby používanou všeobecnou teorii JEDNOHO ( vše je jedna energie a ta je se vším spojena ) a rozdělili jeden chrám Slunce. A to byl počátek rozporů s příznivci Jednoho Boha, kteří nakonec emigrovali s Atlanťany s červenou kůží do Západní Ameriky a Východní Afriky. Chtěli si uchovat svoji víru. Zde začali stavět nové kamenné kruhy a stavby.

Militantní Atlanťané použili zbraně proti Číně. Využili svět k řízení svých odpůrců použitím rozsáhlého krystalu. Vyvolali tím protireakci ve formě II.kataklyzmatu ( 9.000 př.n.l. podle Platóna ), který zničil samotnou Atlantidu. Povrch Země se přestěhoval o 3.000 mil, roztavené horké magma se zředilo a bylo spojeno v Severní pól, který do té doby byl v Hudsonském zálivu. Tím se posunuly kontinenty spolu s Atlantidou, která se dostala na území dnešní Antarktidy.

Co bylo příčinou tohoto kataklyzmatu? Zřejmě srážka s Nibiru/Nimiru, která se udála 3x za posledních 100.000 let. Jižní a Severní pól se změni 171x za posledních 76 miliónů let. Každý posun měl vliv na změnu počasí. Země byla oficiálně mapována od 15 st. Známa je slavná mapa tureckého námořníka Piri Reise – 1513 , která byla sestavena z 20-ti starších map. Zde byla i zobrazena Antarktida ( podle oficiální historie byla objevena v roce 1773 kapitánem Cookem).

Shrnuto : Bílá rasa je za globální kontrolou lidstva doposud. Už dříve postavili technologii nad duchovní vývoj. Duchovno použili k manipulaci a dosažení svých cílů. Přitom nebraly žádný ohled na ostatní. Jsou naprogramováni na agresivitu, dominaci a pocitu vlastní výjimečnosti. Dnes vedou lidstvo do Nového Světového Řádu pod taktovkou Iluminátů. Jejich náboženství formou opozice ( izolace, neexistence žádné spojitosti ) je dnešním významným archetypem. Nynější svět je světem Nové Atlantidy, kde jsou lidé posedlí technologií tak, jako první civilizace Atlanťanů.

Atlantida a Lemurie byly postupně zničeny. Vládly jim Dračí Králové. Zakládaly kolonie ve všech částech světa. Např. v Egyptě – KHEM ( Černá Koza ) – později nazvána PAN. Je to půda Ohňových Draků.

Používali písmeno K pro reptiloidní krevní linie. K bylo napsáno ve formě hada a to egyptskými hieroglyfy. Dále používaly symbol Kozy jako symbol uctívání Iluminátů a Satanistů pod jménem Bafonet.

Rodové linie Egyptských králů sahají desítky tisíc roků před oficiální historii Egypta. To podporuje tvrzení Atlantských a Lemurských kolonií v Egyptě ještě před kataklyzmatem.

Jejich symboly přežily do dneška – např. v Číně. To vysvětluje stejné mýty na celém světě a stejné náboženství.. Kolonizovaly Ameriku, přišli do Egypta, na Střední Východ, Skandinávii a Čínu. Použili svoje pokrokové technologie pro stavbu pyramid a ostatních gigantických staveb, které nejsme dodnes schopni postavit. Tyto stavby jsou postaveny v geometrické provázanosti, neboť stojí na místě silného působení terestrické ( zemské ) energie. Ta je složena z pavučiny meridiánů, které obklopují Zemi. Když se kříží, vytvářejí spirálovité zřídla energie - Stonehange + chrámy Atlanťanů a Lemuřanů. Na těchto místech také stojí výzkumné laboratoře UFO – např. Sedona ( Arizona ), blízko kmene Hopi, kteří mají spojení s Lemuřany.

Potomci Lemuřanů a Atlaňtanů jsou:

1. CARIANS – kolonizovaly Zemi, nazýváni také mořští hadí lidé Atlantského Boha Ohně

2. EUS-CARA – Baskové ( Baskicko v Španělsku )

3. TUARKES = Hadí lidé Velkého vznešeného Boha Ohně, osídlily S.Afriku s jejich atlantskými znalostmi, Tuarégové, mají jeskynní systém v Ahaggar Mountains, v nichž jsou malby od Atlantských předků držící hady a meče s trojzubcem na čepeli. Provádějí zde turisty. Ti zde uviděli zelené reptiloidní monstrum Ourans – jej uctívají jako hadí božstvo. Tancují bohu Votanovi.

Kolonizace Řecka je také daleko starší než se oficiálně tvrdí. Kolonie Athéňanů válčily s Atlaňtany ještě před potopou. Tuto válku popsal Platón a oficiální historici ji zamítli. Řekové existovali před kataklyzmatem, které potopilo Atlantidu. Atlantské kolonie v Řecku uctívaly hadí božstvo – Athénu a Neith, které bylo zobrazováno jako plaz, had, sfinga nebo jako božstva, které jsou pokryta hady.

Všude, kde byly reptiliánské krevní linie, byla centra uctívání a rituálů pod jmény Barati, Athéna, Isis, Semiramis, Artemis, Diana.

Další kolonie Atlaňtanů a Lemuřanů byly:

1. Pelasgians – Lidé Moře, uctívali plazí Měsíc božstvem Dana ( později Diana / Artemis ) a atlant. rohatého boha Pana. Osídlili Peloponéský poloostrov a Arcadii ( Iluminátské jméno pro Atlantidu )

2. Daanani – odešli z Atlantidy a osídlili dnešní Turecko, Řecko a Británii jako Tuatha Danaani ( Lidé Moře ). Přinesli sebou základy plazí krevní linie. Domov měli na ostrově Rhodesie = domov čarodějů, kde probíhala iniciace. Uměli měnit počasí a tvary. Tajné společenství Iluminátů v Rhodésii – Králové Malty, mají stejný původ jako Templáři.. Rhodos – spojeno s německým ROT ( červený ) a s Rothschildem ( Red - shield ), který se stal kódem pro krevní linii. Red-Sírius?

Danaani také osídlili Kypr = Ostrov Danů, ostrov Man – důležitý pro druidy, Baleáry a Taurus mountains ( Turecko ).

MALTA byla vybrána záměrně jako důležité centrum před 3.500 př.n.l. Byl to domov hlavní mysteriózní školy. Pod Maltou je rozsáhlá síť tunelů a megalitických chrámů, kde i dnes probíhají iniciace.

TEMPLÁŘI byli založeni v 11 st. s úkolem chránit plazí krevní linii a vysoce tajnou Priory of Sion. Jejich cílem je umístit do předních pozic na celém světě plazí krevní linii a kontrolovat ( fašistický stát )

3. Amazonky

- přišli z ráje = Hesperidek ( Hespera ) = jméno pro Atlantidu

- jejich znakem jsou 2 sekery

- založili mnoho oltářů pro uctívání plazích bohů – nejznámější Efez + další podél tureckých hranic

4. Tyrhéni – podle nich Tyrhénské moře

Rozdělili se na :

a) Etruskové

b) Féničané – osídlili oblast Canaan ( Ka - nan = plaz ), Půda Ohňových plazů v Malé Ásii

Po založení těchto míst se Atlanťané a Lemuřané umístili do vlád ještě před potopením jejich kontinentů. Jsou to ty samé krevní linie dneška.

Před hrozící potopou utekli Atlanťané do Británie, Skandinávie, S.Afriky, hor Turecka, Iráku a USA. Staré legendy hovoří o pokročilých bytostech, které přišli z potápějícího kontinentu Atlantidy. V Ásii jsou legendy o bytostech z Pacifiku. Polynésané hovoří o zbytcích kontinentu – ostrovy v Pacifiku, které se staly Polynésií.

Sumer byl klíčové centrum, kolébka civilizace ( podle oficiální historie ). Zde se však pouze restartovala civilizace po kataklyzmatu. Sir Laurince Gardner, přední muž staré královské Dračí lóže a Řádu, který byl vytvořen 2000 př.n.l. jako podpora Dračích králů + plazích krevních linií, tvrdí, že Sumer znamená ve starém irském jazyce drak.

Sumerian = Sidhemurian ( Shee - murian )

Sumer = Země Draků ( podle jazyka skand.vikingů ). Zakladatelé Sumeru byly ti samí plazy Anunnaki, kteří kontrolovaly Atlantidu a vedly ji do destrukce. Byly posedlý technologií a stroji ( jako dnešní svět ). Převzaly Školy Mysterií, využívali místa síly a pokročilé znalosti, manipulovali lidskou mysl a energii. Je předpoklad, že kataklyzma bylo způsobeno jejich nevyváženou prací s energií země.

8.STŘED SVĚTA

Když bychom umístili pyramidy na 0° poledník, pak by všechny svatá ( tajná ) místa tvořila uspořádané geometrické vzory – mřížovitou síť jako je v amerických městech. Jsou totiž navzájem spojeny do sítě. Greenwich byl vybrán roku 1884 navzdory protestu astronomů, kteří chtěli za střed ( 0 poledník ) ustanovit egyptské pyramidy. Pyramidy odpovídají náčrtu v Avebury v hrabství Witshire. Podobný je i kamenný kruh Sillbury Hill. Je to největší mohyla v Evropě. Kameny jsou vzájemná virtuální zrcadla.

9.MARS

Země na Marsu byla nazývána Cydonia. Na Marsu jsou nepřirozené skalní formace ( pyramidy ). NASA pod taktovkou Iluminátů tyto fotografie nezveřejňuje. Gíza – dřívějším jménem EL – KAHIRA, pochází z arab.jména EL – Kahir, což znamená Mars.

Mars = March = znamená marsovský kalendář, který má začátek 15.3 a konec 26.10, odpovídá konci keltského kalendáře. Camelot v legendě o králi Artuši znamená Martian City = City of Mars nebo-li Země Marsu.

Oficiální historie říká, že Mars byl zničen před milióny roky. Vědci se však mýlili. Dospěli k tomu, že na Marsu byla odpovídající atmosféra a voda pro život. Oficiální tvrzení doby kataklyzmatu je stanovena před milióny roky. Není to však pouze tisíce roků? A nebylo to samé kataklyzma, které zničilo Atlantidu nebo Lemurii-Mu? Immanuel Velikovsky tvrdí, že příčinou katastrofy byla srážka s Venuší. Staří Číňané, Toltékové a Máyové potvrzují, že Venuše byly zářicí objekt ( září jako Slunce ) a její oběžná dráha je odlišná od té dřívější, před srážkou.

10.JUPITER

Vědecké výzkumy Boxingu potvrzují, že 5000 př.n.l. Jupiter procházel přes solární systém. To mělo za příčinu odmrštění některých planet a důvod k anomáliím v rotacích a rychlosti. Jupiter se srazil s planetou, která obíhala mezi Marsem a jím. Z toho vznikl pás asteroidů.

Existuje vztah Marsu a koncem Atlantidy. Atlantidu postupně zničily 3 kataklyzmata. Jedno z posledních – 10.500 př.n.l. bylo způsobeno těsným projitím Marsu kolem Země. J.Churchward podává jiné vysvětlení : podzemní pásy plynu a komor, které procházely pod Lemurií a Atlantidou, pukly.

Po zániku Atlantidy ( při ponoření posledního zbytku Atlantidy 4000 př.n.l. ) se objevila Sumérská říše ( na území Mezopotámie ). Civilizace zde byla ale již desítky tisíciletí. Byli to ANNUNAKI.

AN.UNNAK.KI = Ti, co přišli z Nebe na Zemi

DIN.GIR = Ti z planoucí planety

Z.Sitchin zastává teorii, že se srazila Nibiru s orbitem, který se pohyboval podle Sumerských tabulek mezi Jupiterem a Marsem. Od Jupitera se po srážce utrhla jeho část ( vznik Venuše ) a došlo k zničení atmosféry na Marsu. Venuše potom vstoupila do gravitačního pole Země a tím způsobila přílivové a odlivové vlny a devastaci, která ukončila Zlatý věk, představovaný Atlantidou a Lemurií. Dále mrštila rozsáhlou hmotu ledu na póly. Souvisí to s náhlým zmrznutím mamutů. Staré legendy tak potvrzují vědecká bádání.

To vše způsobilo:

- konec Atlantidy a Lemurie – Mu

- konec Zlatého Věku ( byl výsledkem činnosti mimozemských ras, které navštívily Zemi a otevřeně operovaly mezi lidskou populací stovky tisíc roků

- konec života na Marsu ( velice se ochladilo )

- Země byla blíže Slunci ( to vyžadovalo, aby první zemská rasa byla černá – pigmentace bránila proti slunečním paprskům )

- Mars obíhal Zemi po oběžné dráze nynější Země

- zemské dny a roky byly kratší než nyní

- lidský život byl delší

Kostry ze Stonehange a západního pobřeží Francie mají nosní a čelistní znaky žen z Afriky. Podle legend na Zemi žila pokročilá negroidní rasa. Z toho vyplývá, že Stonehange a Avebury vznikly ve Zlatém Věku a jsou tedy starší, než tvrdí oficiální historie.

Kapitola 11-20

11.KATAKLYZMA

Sumérské tabulky popisují, jak Bohové - Annunaki uprchli z planety před devastací. Jediní, kdo přežily, byly mimozemské civilizace s pokročilou technologií a předvídavostí. Než odešly, tak varovaly oblíbené lidi, kteří se ukryli do podzemí a na hory a to před potopou, která dosáhla výše 10.000 stop. Vytvořilo se plno jeskyní a podzemních tunelů a vznikly podzemní města. Např. v Cappadocii ( Velká Británie ) bylo objeveno 36 podzemních měst s 7 poschodími. Měly výborný ventilační systém.

N.I.Vavilov prozkoumal 50.000 divokých rostlin. Všechny pochází pouze z 8 druhů, které pěstovali na horách v Turecku pří útěku před potopou nad úrovní 10.000 stop. Mnoho pohoří se formovalo během kataklyzmatu. Po kataklyzmatu ti, kteří přežili, odešli z vysokých hor Sumeru a Iránu do plání v Mezopotámii – např.Noe ( byl jeden z Annunaki ). Znovu začali stavět protipovodňová města.

Historie je jedna z klíčových věcí, kterou Ilumináti měly. Když bychom věděli, že zde byla vysoce vyspělá civilizace, vše bychom viděli v jiném světle.

12.ŽIVOT

Náš život je jen jedna z nekonečného množství frekvencí života. Jednotlivé frekvence jsou jako programy v televizi. Nemohou se navzájem vidět kvůli rozdílné vibraci. Jsou to jako stanice v rádiu. Když přeladíme na novou stanici, stará stanice nepřestane hrát. Nekonečné frekvence = DIMENZE existence rozdělují tentýž prostor.

Jsme schopni vidět jen 3 dimenze. Mimozemské civilizace jsou schopni měnit svoji frekvenci a procházet dimenzemi – mizet a objevovat se a to tím, že opouští frekvenční pásmo, které je vnímáno.

Jsou zde 3 základní fyzické formy :

- bílá rasa = modroocí nebo-li Nordics

- plazí rasa

- greys = UFO

Byla zde také pokročilá černá rasa a jiné – např. hmyzí formy, které jsou zodpovědné za únosy lidí. Během první poloviny věku Lemurie mimozemské civilizace pouze pozorovaly z hvězd vývoj na Zemi a nezapojovaly se do něj.

Na Titan projektu vzájemně spolupracovaly 3 hlavní mimozemské civilizace – z Plejád, Síria a Orionu. Ostatní ( jiné plazí formy ) si na Zemi dělaly, co chtěly. Jednotlivé frakce modrookých Nordics a reptiliánů v jiných částech vesmíru spolu bojovaly, ale na Zemi se dokázaly spojit kvůli prospěchu - vzájemně se mezi sebou křížily a vytvořily hybridní genofond. Spolu s greys vládnou Iluminátům.

Do lidské DNA byl implantován plazí genetický kód a tento kód vládne věky věků Zemi z pozice síly ( od Atlantidy a Lemurie ). Jeho představitelem byli faraóni a je dnes evropská královská rodina, prezidenti USA. Na toto spojení máme důkazy :

- vyobrazení draků v Číně

- Řecko nazývá Atlantidu HESPEROU ( jméno Venuše ), která byla hlídána draky

- přírodní americké národy nazývají Atlantidu ITZAMANA = dračí půda

- algonkinové nazývají Atlantidu PAN ( řecký rohatý bůh )

- polynésané MU ( MOO = polynéské jméno pro draka )

- indický Tamil KUMARI NADU = dračí půda, Země nesmrtelných draků

Technologicky pokročilé mimozemské civilizace vytvořily školy Mystérií a tajnou společenskou síť v Atlantidě a Lemurii. Zde předávaly své znalosti formou iniciací.

13.SÍRIUS

Podle legendy přišla na Zemi rasa ze Síria ( Psí hvězdy ), jedné z hvězd Canis Major a založili Atlantskou mysteriózní školu. Africký kmen Dogonů v Mali tvrdí, že bytosti ze Síria ( obojživelníci a plazy ) navštívily jejich předchůdce a předaly jim znalosti Universa. Na základě zkoumání Sumerských tabulek by to mohly být Annunaki.

Sfinga nemá lví tělo, ale psí ( symbolizuje Dog Star – Sírius ). Hlava není faraona, ale ženy. Pes je běžný symbol mytologie. Psí symbol v Egyptě byl kód pro Sírius. Systém Síria byl symbolizován jako ženský, proto pes se ženskou tváří. Je spojen i s červenou barvou, protože když se Sírius objeví na horizontě, září červeně. Sfingy byly červené, protože také symbolizovaly Mars – červenou planetu. Pravděpodobnější je však symbol Síria.

Shrnuto : ze Síria přišla vyspělá civilizace, která přinesla pokročilé znalosti.

Sírius = Psí hvězda = had, plaz v Řecké mytologii

Dogoni jsou v SZ Africe. Roku 1931 vyprávěly francouzským badatelům o tom, že vědí o Síriu a všech planetách za Plutem, které byly teprve nedávno potvrzeny. Okolo Síria obíhá Sírius B, který není ještě objeven. Jeho oběžná dráha kolem Síria A je 50 let. Je hrozně malý – jako trpaslík. Existuje ještě Sírius C, který má stejnou délku oběžné dráhu kolem Síria A, a to 50 let. Z tohoto archetypu vychází symbol TRINITY = číslo 3. Číslo 50 je používané číslo v mýtech. Součtem obou drah 50+50=100 dostaneme kód. Je to také symbol dvojčat.

Sírius A – 2,5 x větší než Slunce, je nejjasnější hvězda celé oblohy ( 25 x jasnější než Slunce ), je vzdálen od Země pouze 9 světelných let ( jenom 6 hvězd z miliardy je blížeji )

Sírius B = DIGITARIA – je nejdůležitější z hlediska vlivu na Zemi, pro lidské oči neviditelný, 1.053 x větší hmota než Slunce, je ale stlačená, proto je malý. Je to těžká hvězda. Epos o Gilgamešovi hovoří o hvězdě tak těžké, že se nemůže zvednout. Hovoří o 50 společnících jako je 50 let délka oběžné dráhy Síria B kolem A.

Sírius C = SORGHUM – je ženská hvězda

Rituály Dogonů jsou ještě dnes založeny na cyklech Síria.

23 – důležité číslo Dogonů, Babylóňanů a Egypťanů

- 23.7 vychází Sírius, a s ním je Země a Slunce v jedné rovině, je to Star Gate

mezi 2 systémy = INTERDIMENZIONÁLNÍ PORTÁL

- 23.7 je počátek kalendářů mnoha kultur ( Nový Rok )

Oči Sfingy jsou seřazeny s přesným místem na horizontu, kde 23.7 vychází Sírius a pyramidy jsou také tak seřazeny. V tento čas se elita Iluminátů schází u Českého hrobu ( Bohemian Grove ) v Sev.Kalifornii pod 40 stopým kamenným sýčkem ( výrem ).

Další znak pro Sírius je PENTAGRAM – klasický symbol Satanismu. Pokud je v kruhu, jde o zobrazení království Satana, které se manifestuje na Zemi. Pentagram je také symbolizován Kozí hlavou, která je známá jako Bafomet = symbol Templářských králů. Kozí hlava je často spojována se Síriem.

Templářské chrámy jsou směrovány do místa horizontu, kde vychází Sírius. I rituály Iluminátů jsou tak organizovány.

Symboly Síria v mýtech:

ISIS – Sírius A

NEFERTIS – Sírius B

OSIRIS je Sluneční Bůh spojovaný s Anubiem ( pes / šakal ). Byl to šéf egyptských bohů nazýván také AN/ANU ( vůdce Annunaků ). Jeho dcera byla nazývána Bau ( bohyně psa ). Jde o slovo podobné štěkání psa.

Nebo :

ANUKIS

SOTHIS 3 bozi plachtící v nebeské lodi

SATIS

UFO badatelé spojují plazy se Síriem a Orionem.

Egyptské hieroglify pro Sírius jsou šíp, obelisk, klenby, trojúhelník ( 3 body = 3 hvězdy ) nebo 5 hvězd.

BOZO = příbuzní Dogonů, žijí v Mali, nazývají Sírius Hvězdou Oka. Podle Dogonů byly jejich tvůrci obojživelníci ze Síria – NOMMO vedeni vůdcem - Mistr Vody, který přistál v Egyptě na lodi s 3 nohami. Určil některá čísla jako destruktivní a jedno jako smrtelné.

I Sumerové tvrdí, že je založily cizí bytosti z moře. Alexander Polyhistor ( 105 př.n.l. ) tvrdí, že tyto bytosti jsou obojživelníci, kteří vystupovaly v noci z moře, poloviční démoni ( napůl lidé ), zvířata s rozumem, nesmrtelní. Braly si vzorky fauny. Z tohoto důvodu byl Sírius nazýván u Dogonů také Zemí Ryb.

Závěr : Sírius byl velmi významný pro život starých národů

14.VODA

Klíčový vůdce Annunaků ENKI byl spojován v Sumeru s vodou. Řídil loď, která se mohla potopit nebo letět do nebe. Babylónský bůh OANNES pocházel z rybích bohů. Byl to obr, který měl rybí šupiny.

TITAN – řecký bůh – ½ člověk a ½ obojživelník

POSEIDON – řecký bůh, strážce pán a bůh vody

NEPTUN – římský bůh

Annunaki jsou velmi spojeni s vodou. Jejich krevní linie používá jmenný kód, který často líčí bytí ve vodě. Jejich hlavní linie jsou buď :

a) horké regiony – Texas, Arizona, Nevada, Kalifornie

b) chladná vlhká místa – častěji – Holandsko – hlavní centrum, jedno z nejvlhčích míst na světě, je to jejich přirozené prostředí

UFO jsou nejčastěji viděny nad mořem a jezery – Kostarika, hory EL Yungue v Puberto, Rico ( deštné pralesy ). Anubis, Anukis – v Sanskrtu svět ANU-PA znamená vodní krajina Sírius jako vodní krajina je optimální pro obojživelníky a plazy.

Číňané tvrdí, že jejich civilizace byla založena obojživelnými bytostmi FU – HSI/FUXI – 3.322 př.n.l. Měly plazí tělo a hlavu muže, po potopě se začaly křížit s NUGUA ( ½ člověk a ½ had ). Jiný čínský předek GONG – GONG bylo rohaté monstrum s tělem plaza. Byl podobný Sethovi ( Egypt ) nebo Ogovi ( Dogoni ). Jiný čínský imperátor YU měl otce GUNA, který byl ryba. Výsledkem pátraní bylo zjištění, že čínské kresby jsou podobné kresbám Dogonů.

Peruánci hovoří o disku, který přistál na Ostrově Slunce. Ostrov Slunce byl první kousek půdy, který se vynořil po Velké Potopě.

Zuluové podle šamana Credo Mutwy mají legendy, které mluví o velké válce na Síriu, v které rybí lidé řídily lidské bytosti. Rybí lidé bydlely v moři.

Dogoni, Zuluové a ostatní kmeny v Africe mají příběh s NOMMO:

- je podobný králi vodních lidí v našich legendách

- navštívil několikrát Zemi

- je to lidská bytost s hadí kůží

- nebo je také vyobrazen jako kříženec malého démona s delfínem

Vše naznačuje na základní spojení mezi reptiliány Annunaki ( popisují je Sumérské tabulky ) a Síria a Orionu. Symbolem Sírianů v Atlantidě byl trojúhelník, někdy s okem uprostřed, který je dnes na jednodolarovce ( všerodící oko ), na reklamních znacích iluminátských společností ( např.Fidelity Investments ). Po konci Atlantidy vzaly tento symbol do Egypta a odtud se rozšířil po kataklyzmatu jako symbol tajných společenství. Dalším symbolem byl trojzubec jako symbol královské linie v Atlantidě. Postupně přešel na 3 bodový Fleur-de-lis, který je symbolem Iluminátské krevní linie.

Klíčovým Atlantským bohem byl VOTAN = bůh ohně, který byl přeměněn v Americe a Evropě na WOTAN/WODAN.

15.ATLANTSKÁ KONTROLA

Ti, co přežili po potopě, začali budovat roztříštěný svět. Anunnaki ( mimozemští bohové ) podle Sumerských tabulek opustily planetu během kataklyzmatu ( Atlantida byla definitivně zničena před cca 7000 lety ), aby se po skončení vrátily zpět. Vracely se tam, kde ostatní přežily - potomci škol Mystérií z Atlantidy a Lemurie, kteří se usídlili v Číně, Egyptě, Indii a v Sumeru ( nejvýznamnější, nynější Irák ).

Lawrence Augustine Waddell ( 1854 – 1938 ), zapomenutý génius, který v Královském Antropologickém Institutu poskládal historii lidstva. Objevil, že Sumer, Egypt a Indie měly stejnou vládu ( Nordic race ) se stejnými vůdci, což oficiální historie popírá. Sumérská říše byla také založena na Britských ostrovech a Irsku, z ní vzniklo učení Druidů. Druidové jsou nástupci Atlantsko-Lemurské Mysteriózní školy kněžích.

Nordic race ( modroocí ) - Nordics

- mají mimozemský původ

- křížili se s plazy, vznikla hybridní DNA, to je také důvod, proč bílá krev symbolizovala Dračí krále

- do Sumeru přešli z Skandinávie a S.Evropy – Belgie, Holandsko ( kolonie Lemuřanů a Atlanťanů )

- také přišli do Francie, založily Normandii – Normani

- přepadli Británii

GRÓNSKO je země Iluminátů, zde sídlí Thulská společnost, kterou tvoří údajná prvopočáteční mistrovská rasa severu Aryané, blonďáci s modrýma očima. Jsou to vlastně Nordic - reptilian hybridi. Dnes ARI-STOCK-RACY/ Sum-ARIAN.

Měly jednotlivé kmeny :

Teun – Tunis

Jon – Iona

Geert – Geert-men = German

Habsburkové jsou Nordici nebo Vikingové, kteří se křížili s plazími formami genetické a politické aliance.

Souhrn : Sumer byl založen plazími Anunnaki ( Nordickými Vikingy ). Byl znám jako Země Draků ( v vikingském jazyce ).

16.SUMÉRSKÁ ŘÍŠE

Byla založena 4000 př.n.l. Měla 3 části ovládané z centra Sumeru – Egypt, Indie a vlastní Sumer. Před kataklyzmatem to byly kolonie Atlanťanů a Lemuřanů

L.A.Waddell zjistil, že vládci těchto 3 kolonií byli ti samí lidé pod různými jmény ( to zmátlo nadlouho oficiální historii ). Uměl Sanskrt a přeložil Sumérské tabulky. Egyptské hieroglyfy byly použity i v Sumeru a potom rozvinuty v Egyptě.

Král Sargon

– jeden z nejznámějších sumerských králů

– první král Sumeru

– měl syna Manise, v ten samý čas v Indii byl Manja, v Egyptě Manj, v Řecku Menes – byl to 1.egyptský faraon 1.dynastie = Prodynastická perioda 3000 – 2000 př.n.l.

– je to židovské jméno pro Sumer - Mezopotámského vládce Krále Gina ( GANI/GUNI ), krále 4 čtvrtí světa ( tento titul používali také Inkové ). V Indii vládla dynastie GUT=GOT=GOD, které později přešlo v GOTHS

( odsud Gotika ). Dřívější jméno pro Německo je Goth-land, z toho odvozený

Jut-land.

Příběh vypráví, že matka pohodila Sargona v koši do řeky. Byl nalezen a vychován. Tento motiv použili Hebrejci, ve Starém a Novém Zákoně. Sargon byl hlavní uctívač Slunce, měl titul Syna Slunce ( jako v Lemurii ). Tento titul byl symbolem Boha. Používali jej císaři Sumérské říše.

Menes

– jeho popis a život popsaný v egyptských záznamech je stejný jako v Sumeru a Indii. Byl vladařem Indické kolonie. Byl to královský princ, zde znám jako Shab-man – později Sha-man, který se postavil proti otci, převzal vládu nad Egyptem, deklaroval tak nezávislost na Sumeru, Sargon ho vydědil, vládu pak převzal jeho mladší syn, ale ten byl zabit a Menes nakonec definitivně převzal vládu nad Sumerem

Na Krétě byla civilizace Mínojská. Byla to pokročilá civilizace, která začala 2.600 př.n.l. ( jako Sumer ), byla založena lidmi ze Sumeru. Byly to Aryané. Kréta byla kolonií Sumeru. Její zakladatel byl Minos = Menes. Jeho syn Minotaurus ( ½ člověk + ½ býk ), bránil podle legendy labyrint pod palácem Knososs. Podle jiné byl jeho synem Nar – am = Divoký Silný Býk

Sumer, Egypt a Minójská kultura měly identický kalendář a astrologii. Minójská kultura je zrcadlem Sumeru a Egypta - podobné umění, pohřební obřady. Je také spojena s řeckou mytologií.

MENES -----------------------------------------MINOS

- oba žili v době bronzové

- oba známy jako vladaři Středozemí

- oba postavili Labyrint

- oba zemřeli na mořské cestě ( plavbě ) na Západ

- oba měli stejný Aryanský vzhled

- Minos – syn Zeuse, jeho syn Minotaurus

- Menes – potomek Zagga ( Zeuse ), jeho syn Silný Divoký Býk

Menes – Manis – Manj = syn Sargona, vládce Sumérské říše, král Minos v Řecku, skutečně zemřel v Irsku.

2 verze úmrtí :

1. Zemřel v 60 letech zavražděn bestií Cheb ( podobná hrochu ), která přišla z vod Nilu. V egyptštině Kheb znamená vosa. Pochován v mohyle Abydos v Egyptě.

2. Zemřel, když prováděl inspekci na konci Západu Slunce ( Irsko ), nevědělo se do té doby, že v Irsku jsou hroši.

Podle Waddella se hovoří o zemi na západě od Sumérské cínové země ( Cornwall ) a to vychází to na Irsko. Jeden z kamenů na hrobě má dokonce ten samý monogram „Urani“ a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. Je na Knock – Mary ( hrabství Tyrone ). Je to však zničeno, když se čištily kameny od lišejníků.

Souhrn : všechny kultury byly založeny a ovládnuty ze Sumeru – Indie, Egypt, Středomoří, Britské ostrovy, Amerika, Austrálie, Čína. Mají stejné mýty, znalosti a příběhy. Do Sumeru se dostaly z Atlantidy a Lemurie.

Gotická architektura

- vychází ze zdrojů Atlantidy a Lemurie

- oblíbená mezi Illumináty a plazy

- postaveny velkolepé křesťanské katedrály v Evropě plné pohanských symbolů, které použily gotické styly ( oko Hora …. )

Sumérská říše se rozšířila na východ do Indie a na západ na Britské ostrovy.

Atlantida, Lemurie a Sumer měly stejný systém víry, např.uctívání Slunce. Z něj se vyvinula všechna náboženství.

17.EGYPT

Oficiální historie je založena na „Královských listech“, kterou sestavil kněz Mameth v 3.st.př.n.l. pro Velkou knihovnu v Alexandrii. Ta byla však zničena 391 n.l. Byl dochován pouze fragment, který byl ještě nepřesně použit v dalších pracech a to bylo dále vyučováno. Historie byla rozdělena na periody vlády faraonů a dynastií.

Sargon vládl Egyptu ze Sumeru 2700 př.n.l. Působil zde přes krevní linii a kontroloval. Egyptské nápisy byly psány sumerskými hieroglyfy. Děda Sargona byl Khetm ( Dhri-Taka ) a otec Sargona byl Puru Gin ( Buru Gina/Buru/Puru ( Indie )

Nápisy nalezené v Egyptě ( v nejstarší hrobce v Abydos v Horním Egyptě ) vztahující se k Sargonovi jsou stejné jako nápisy používané v Sumeru. Sargon byl nazván v ranných sumerských rukopisech Gin – Ukus nebo-li Král Gin, první Aryanský král. Všichni Sumerští králové měli titul SOLÁRNÍ ( uctívali Slunce jako Boha ). Sumérský symbol pro Slunce byl Sluneční sokol.. I Horus a Ježíš měli význam sokola.

Horus byl nazýván u ostatních národů různě :

Pygmejové – Heru

Indové – Hul-Kin

Řekové – Hélios

Chaldejci – Hurki

Máyové – Hurakan

Tibeťané – Heruka – později se vyvinul v Hérakla a Herkula ( Řekové, kteří byli založeni na sumérsko-atlantských znalostech a víře ).

Souhrn : Sumer byl centrem rozsáhlé říše, která kontrolovala ostatní civilizace. Je zde jedna krevní linie, která se pojí až do dneška. Oficiální historie to však popírá.

18.SUMÉRSKÁ EXPANSE DO EVROPY, AMERIKY, AUSTRÁLIE

Zbytky Aryan - Sumérské říše tvořili :

– Féničané nebo-li Carian lidé z Atlantidy a Lemurie, Aryanská rasa, Hadí mořští lidé Atlantského boha Ohně, kteří také obsadili Ameriku a Austrálii ( nálezy v Brazílii a Queenslandu )

– Indoaryané

– Nordikové

– bájní Řekové

Za ARYANY jsou považováni Nordic - reptiloidní hybridi.

K potvrzení stejného původu a souvislostí mezi jednotlivými národy byla uskutečněna tajná cesta, která byla financována Královskou společností v Londýně, která je kontrolována Svobodnými Zednáři. Jejím závěrem bylo, že australské aborig.termíny jsou stejné jako egyptské. A u nich jsou objeveny i stopy Féničanů. Dokonce v Arizoně byly nalezeny dokumenty s podobnými termíny. Tyto poznatky jsou však potlačovány institucemi, které jsou ovládány Ilumináty.

Féničané s Atlanťany a Lemuřany rozšířili mýty po celém světě. Proto mají všechny přírodní národ podobnou mytologii. Kolumbus a jeho následovníci byli z toho udiveni.

Quetzalcoatl ( švestkový had ) byl Ježíšem pod jiným jménem v období před křesťanstvím. Narodil se Panně po 40 dnech a byl sváděn Satanem. Odešel, aby se vrátil ( dobyvatel Cortés byl při přistání v Americe považován za jeho návrat a to podle vzhledu. Byl si toho vědom a proto nosil švestkový klobouk, přišel v roce 1519, v čase, kdy Aztékové věřili, že se Quetzalcoatl vrátí ) To samé se stalo i v Africe, kde bílí Evropané byli považovány za návrat Nordických mimozemských ras ( podle legend ). Toho postupně využívali Aryanští cestovatelé ze Sumeru a jejich předchůdci z Zlatého věku.

Máyové obývali Yucatan, kde byly nalezeny neuvěřitelná starobylá města a pyramidy. Stupňovité pyramidy byly postavena ještě před Máyi, kteří je zdědili. Jsou podobné Ziccuratům v Sumeru. Další podobnosti mezi Střední Amerikou, Sumerem a Hinduismem v Indii jsou v jazyce a umění. Matka Bohyně se nazývala Maya, v Indii Mayan, v Egyptě Maya ( místo nedaleko Gízy ). Název Maya má svůj počátek v Lemurii – Mu.

Votan / Wotan byl legendární zakladatel máyské kultury, Atlantský bůh ohně, bůh Teutonic people z Germánie a Skandinávie a také bůh nacistů. Byl vytvořen teutonskými králi, kteří tvoří Iluminátská síť v Německu, podobní Templářům a Maltézským králům. Operují na stejné svaté půdě, jejich práce pokračuje i dnes.

Féničané obývali část Sumérské říše ( dnešní Turecko ). Byli využiti v Sumérské kontrole Britských ostrovů. Byly známi pod jmény Hittites a Goths ( Gótové ). Podle Waddella najsou Féničané Židé, jak tvrdí oficiální historie, ale jméno pro Aryan people založených v Sumeru po Atlantské periodě. Byli dlouhohlaví – aryanský typ podobný faraónům v Egyptě. To je také vysvětlení, proč Egypťané a ostatní kultury malovaly božstvo ( např.Osiris ) s bílou kůží a modrýma očima. Byla to královská linie, která se křížila s reptiloidními Anunnaki.

Irán byl další část Sumérské říše. Jeho název pochází z Airy - ana/Air - an = Země Aryanů. Podobná rasa žije ještě v Kurdistánu

19.SUMERSKO – FÉNICKÝ PŘÍCHOD DO ANGLIE A IRSKA

Příchod je datován 3000 př.n.l. To koresponduje s vznikem Stonehange a Avebury. Aryané sebou přinesli esoterické znalosti.

Stavba Stonehange vyžadovala matematické a astrologické znalosti. Podle Geoffrey of Mormouth v 12 st. ti, kdo postavili Stonehange, byli obrové ze Severní Afriky ( Aryané ze Sumeru a Egypta ), byli vysocí ( vznikli z velmi vysokých Nordických lidí a vysokých reptiliánů ). Směšná je oficiální verze podle které 240 mil vlekli kameny přes řeky, lesy a hory. Aryané šli tam, kde měli Atlanťané již jednou kolonie a zde postavili tyto strhující stavby. Přinesli sebou cyklus Slunce, Měsíce, hvězd a poznatky energetické sítě. To dokladují známky na kamenech Stonehange i jinde. Znali pythagorské principy ještě než se Pythagoras narodil. ( to samé i u pyramid ).

Pythagoras prohlašoval :“Já jsem Python, Já jsem Had“. Zdědil znalosti přes tajnou školu Mystérií od Sumeřanů, Minejů a Egypťanů. Oni zase od Atlanťanů a Lemuřanů. Potom je historie staveb jednoduchá. Uměli vytvořit magnetické pole kolem těchto kamenů a odpojit je tak od zemské gravitace. Kameny ztratily hmotnost a mohly se přemísťovat. Tato energie byla symbolizována jako had – dračí linie.

Univerzální energie, která je na těchto místech, působí jako centrum síly. Byla kontrolována. Vytvořená síť obklopuje a proniká planetou ( podobně jako v lidském těle, z toho čerpá akupunktura ), pracuje s dračími liniemi a meridiány, skrz které se vyvažuje energie. Atlanťané, Lemuřané a Sumérové používali stojících kamenů jako akupunkturních jehliček. Poblíž těchto bodů se vyskytují paranormální jevy a UFO. Z 286 kamenných kruhů je 235 postaveno na skalách starších jak 250 mil.let. Mnoho posvátných míst obsahuje magnetické rudy.

Delphi je obzvlášť těžké místo, centrum orákula. Zde byl prováděn channeling žen s mimozemskými entitami, které skrz ně mluvily. Věděli, že trhliny v magnetickém poli jsou dveřmi do jiných rovin reality, umožňují komunikaci a cestování. Satanisté používají tyto místa pro vyvolávání démonů.

Románské kostely jsou stavěny na dřívějších pohanských místech, na kterých jsou prostupy, portály do jiných světů. To je důvod, proč Satanisté používají kostely – chtějí přístup k vířivé energii. Svobodní Zednáři a ostatní tajná společenství jsou umístěna na těchto místech. Učení Atlantidy, Lemurie a Sumeru byly předávána skrze tato místa, zatímco mezi lidmi jsou záměrně potlačena. Náboženství je prohlásila za peklo a zavrhlo je. Za vším stojí Ilumináti se svojí manipulací. Oficiálně je tvrzeno, že britští druidové postavili kamenné kruhy a že popletly jejich použití se stavěním. Druidové převzali znalosti od Atlanťanů. Sumérové měli velké astronomické znalosti, znalosti astrologie, posvátné geometrie, matematiky, znalosti energetické sítě. Znali precesi – každých 2.160 let projde Země 1 znamením. Za 25.920 let celým cyklem – proto i hvězdy na obloze se nám budou jevit na jiných místech.

Závěr : jsme ve velké periodě změn.

20.POTLAČENÍ SÍTĚ

Na místech pyramid a kamenných kruhů je část sítě oddělena. Každá planeta a hvězda má energetickou síť a ty jsou navzájem spojeni v obrovskou kosmickou pavučinu. My jsme spojeni s ní přes lidskou energetickou síť = Meridiánový systém, který využívá akupunktura. Když někdo umí odpojit naše energetické tělesné pole od kosmické pavučiny, dostane lidi do přerušeného vibračního uvěznění.. Dálnice, nukleární stanice a hlavní třídy jsou postaveny na vířivých bodech a z materiálu z energetických míst ( Aveburské kameny ). Tak je možné manipulovat s tokem energie. Do kamenů a jejich krystalické mřížky se dá vložit program na potlačení energie. Většinu těchto míst drží Ilumináti v tajnosti.

Symbol Bílý kůň byl nalezen blízko Avebury. Jeho stáří je 3000 př.n.l. Je to doba, kdy se představili sumerští Féničané Anglii. Jedná se o jeden ze symbolů uctívání Slunce. Má vztah k Ježíši a Kršnovi. Ježíš / Krišna jsou symboly Slunce v původním sumerském slunečním náboženství, nikdy reálně neexistovali. Bílý kůň je podobný draku. Má vztah k předchůdcům Féničanů = Carians

( Mořští hadí lidé Atlantského boha Ohně )

Mnoho historických postav mělo stejný původ v mytologii, která byla podle národů různě interpretována. Např. Sv.Michal byl uctíván Féničany a později byl zahrnut do křesťanství, Sv.Jiří ( z Capadocie – Turecko ) byl také uctíván Sumer-Féničany, porazil draka a byl prohlášen Svatým patronem Anglie. Jméno Barat ( mužské jméno Briton, ženský výraz pro Barati ) – synonynum pro Britannia, bylo přineseno Sumery do Anglie. Barat Anna ( Velká Matka hořícího plamene ), symbol ženy Anu – představitelka plazích bohů Anunnaki. Toto jméno bylo nalezeno ve Védách, ty byly inspirovány Aryany ( Suméry ) a Atlanťany ( Lemuřany ).

U Římanů, kteří vznikly z Atlanťanů a Lemuřanů znamenalo Barati = OSUD = ŠTĚSTÍ ( Boží štěstí ), Kréťané měli Brito – Martis – spojována s Dianou/Artemis. Toto vše je důkaz propojenosti historie tehdy existujících světových národů.

Další důkazy :

Vlajka Anglie má Kříž sv.Jiřího, vlajka Skotska má Kříž sv.Andrew, vlajka Irska má Kříž sv.Patrika ( jméno pro egyp.boha Ptah – představen v Irsku Sumery ), odstranil všechny hady z Irska. Zde je patrné spojení S.Afriky a Irska. Jsou to standarty vítězství Féničanů. Irové byli známy jako Egypťané středověku. Kruhové věže v Irsku mají zdroj u Féničanů. Irská harfa a skotské dudy mají původ v S.Africe. Typický irský motiv je Shamrock ( trojlístek ). Je to jakákoliv tří listá rostlina v Egyptě, kterou zde nazývají shamrukh. Růženec je symbolem římskokatolického kostela. Byl vytvořen Sumery, kteří inspirovali Římany. Je založen na uctívání Slunce, původ má v Stř.Východu a dodnes je stále používán Egypťany. Jeptiška = nun ( egyptské jméno ), její hábit je z Stř.Východu. Staré irské plachtění – Pucan – z S.Afriky, Nilu. Irské staré knížky mají barvy a styly z Stř.Východu.

Newgrange má 62 stop úzký průchod, který je přesně směřován na slunečního svitu o zimním slunovratu. Zde jsou spirály, které byly nalezeny na Maltě a v Atlan/Lemur.říši, jsou to virtuální repliky. Vchody jsou stejné jako u Minojského paláce na Krétě.

Tara se nachází nedaleko Newrange. Je to sídlo Krále Králů ( podobně jako britský Pendragon ).

Gaelic je starý irský jazyk pozoruhodně podobný jazykům v S.Africe, kde mají stejný původ.

Staré rukopisy jsou psány jazykem podobným Aryan-Fénickému. Používali jej námořníci, kteří pronikali kolem břehů Stř.moře až za Herkulesovy sloupy k Britským ostrovům. Sumérské nápisy jsou na pre-historických kamenech v Anglii a Irsku, jsou identické s nápisy na hrobě Menea v Abydosu. Jeden z kamenů má dokonce ten samý monogram „Urani“ a piktograf s příčinou jeho smrti a roh. IRSKO bylo nazýváno URANI – původ slovo od slova ERIN = staré jméno pro Irsko. Vraky lodí dokazují, že Egypťané osídlili před 2.700 lety východní pobřeží Britanie. Tři dřevěné lodě byly nalezeny v bahně řeky Humber. Byly považovány za Vikingské, ale jsou identické s loděmi na Nilu. Vikingové také cestovali po Atlantiku do Egypta a Sumeru.

Před 3.500 lety Egypťané založili kolonie v Irsku ( Hrabství Kerry ). Byli vedeni princeznou Scota ( poloviční dcera faraóna Tutankhamena ), která byla pochována v údolí Scotaś Glen ( Kerry ). Zemřela v boji s domorodými Iry. Její následovníci byli Králové Irska ( v Hrabství Meath ). Poté napadli Scotland ( Scota-land )

Shrnutí : Nordická rasa ( Nordic reptilian Aryans ) se vracely zpět tam, kde Atlanťané odešli po kataklyzmatu. Podle DNA, archeologie a jazyka jsou Irové a Britové potomci Egypťanů.

Z toho vyplývá, že proto je tak důležitá elita Irska a Skotska u Iluminátů. 2.000 př.n.l. po ukončení vývoje Sumeru se restartovala zase nová globální společnost. Byla kontrolována ze Sumeru, tvořena vládci, kteří měli znalosti. Byla postavena na stejných základech jako Atlantida a Lemurie ( kultura, náboženství, znalosti )...

 

Kapitola 21-30

21.POKREVNÍ BRATŘI

Ti, kteří byli dosazeni do pozic politických a ekonomických sil po tisíce let jako králové a aristokracie, dnes vládnou dále jako vůdci politických stran, bankéři, vlastníci médií. Opakuje se zde příběh s velkými civilizacemi včetně Sumeru – ze začátku jsou na vrcholu, později ztrácí své znalosti.

Sumerové měli své vlastní znalosti – Sumérské tabulky. Byly nalezeny 1.800 př.n.l. u Assyrianského hl.města Nineveh, 250 mil od dnešního Bagdádu ( Irák ). Obsahují udivující zprávy. Byly zakopány 2.000 př.n.l., ale vyprávějí o dobách Atlantidy a Lemurie-Mu. Z nich vycházelo mnoho knih a byl z nich přepsán Starý Zákon. Popisují, jak král Sargon plul v kolébce po řece, Bible hovoří to samé o Mojžíšovi. Hovoří o městě E.DIN, Bible o Edenu ( Zahrada božská ). Starý Zákon hovoří o Bohu, který přichází ze světů, Sumérské tabulky o rase bytostí přicházející odněkud z nebe, přinášející velké znalosti a technologii – AN.UNNA.KI ( Ti, co přišli na Zemi z Nebe ), Anunna = syn Ana ( později Anu ), Synové Boha, byly reptiloidní a křížili se s Nordiky a lidmi Země. Jméno Sumer znamená KI.EN.GIRtj. Země Boha zářících raket = Země hlídačů ( často se takto popisují starověcí bohové ). Egyptské jméno pro své bohy bylo Neteru ( Hlídači ). Přišli ve vesmírných lodích. Takto hovoří mnoho starověkých pramenů. Indové hovoří o Vimanas, některé byly dlouhé, jiné dvoupalubové se střílnami, podobné jako nálezy UFO. Měly antigravitační technologie. Číňani našli v Tibetu dokumenty v Sanskrtu, které popisují mezihvězdné vesmírné lodi Astras, které mohly létat na jakoukoli planetu. Text hovořil o letech na Měsíc. Číňané zřejmě použili tyto znalosti v jejich vesmírném programu. Lodi byly použity ve válce Bohů. Stejná technologie byla použita jako antigravitační pomůcka pro stavbu kamenných mohyl a pyramid ( Baalbeck v Libanonu, Stonehenge ) – postavili je Obři z Afriky

Z těchto znalostí byl vytvořen i Zlatý věk Atlantidy/ Lemurie. Znalosti byly přineseny z jiných dimenzí. Další zprávy vyprávějí, že tyto bytosti, později nazývaní bozi = Anunnaki, vytvořili pokročilou kulturu a technologii, kterou zničila světová potopa a katastrofy. Jméno sumérského hrdiny potopy Utnapishtima bylo později nahrazeno jménem Noah ( z toho vyšla Genesis ).

To je vysvětlení pro pyramidy, Nazcu, astronomické znalosti primitivních národů, vytvořených přesných map tisíce let starých, které ukazují Antarktidu před příchodem ledu,vysvětlení, proč mají lidé na celém světě ty samé legendy.

Sumérské tabulky předpokládají, že Anunnaki přišli před statisíci lety. Byli zapleteni do Lemurie a Atlantidy, řídili velké převraty a potopu. Po katastrofách se vrátili a dohlíželi na výstavbu Sumeru. Bojovali také mezi sebou. Enlil/ Enki byl jeden z jejich časných vůdců. Lidé pro ně bojovali proti ostatním lidem.

Sumer však nedosáhl takové výše jako Zlatý Věk. Mnoho těchto bitev je popsáno v Starém Zákoně jako boj každého s každým na Středním a Blízkém Východě, kde vznikla všechna hlavní náboženství včetně Hinduismu. Byly použity i nukleární zbraně, které otrávily řeky. Vznikly neobyvatelné oblasti. To byl důvod, proč většina Anunnaki nakonec opustili Zemi. Někteří však zůstali a ovládají nás přes krevní linii dodnes.

Závěr : je 1 milión galaxií v univerzu, 1 bilión planet a 1 bilión triliónů hvězd. Stovky miliónů planet má podobné prostředí jako Země ( pouze v této dimenzi ). Hra o Zemi se jistě hraje i na ostatních planetách.

22.KREVNÍ LINIE ILUMINÁTŮ

Vládnoucí rodiny se vzájemně křížily. Je to cesta světové kontroly. Čím výše, tím více převládá posedlost tohoto křížení. Krevní linie 43 amerických prezidentů je stejná. G.Washington – G.Bush. Sahá do evropské královské rodiny, odtud přes Aryanské rodiny do Sumeru. Podle Sumerských tabulek se Anunnaki křížili s lidskými ženami ( bílá nebo Nordická rasa ), vznikla tak hybridní rasa. To se stalo v každé části světa. Ve Starém Zákoně ( převzatém ze Sumerských tabulek ) se křížili Synové Boha ( Elohim ) a vytvořili hybridní krevní linii. Podle Genesis se muži začali množit na Zemi a jejich dcery také, synové Boha je viděli jako krásné a tak se s nimi ženili. Vytvořili linii Nefilim – jejich potomci byli hrdinové, Ti, kteří sestoupili nebo Ti, co spadli z nebe, dnes vysocí obři, v historii např. Goliáš. Dnešní Ilumináti jsou Nefilim ( mimozemští lidští hybridi ), kteří v historii pohrdali vším, byli nespravedliví a důvěřovali jen své vlastní síle. Podle Delawarů žili východně od Missisipi ve velkých městech. Potvrzují to nálezy kostí v Nevadě a Minnesotě. Byli vysocí 2,1 m. Byli to kanibalové. Vykopávali mrtvé indiány a jedli je. Měli červené vlasy. Pili krev jako dnes Ilumináti. Byli nepřátelští k ostatním.

23.UCTÍVÁNI HRDINŮ

Slavní muži byli podle Sitchina Muži na nebeských strojích. Slovo hrdina = hero – z egyptského heru, bylo to označení pro krále ( Syna Boha na Zemi ), kteří představovali Aryanskou rasu. Přesněji člověk, který nebyl ani bohem ani démonem. Podle Homéra ( 8 – 9 st.př.n.l. ) hrdinové byli uctíváni více než obyčejní muži. Pindar ( 518 – 438 př.n.l. ) používá hero/heru pro rasu „mezi bohy a muži“

Horus / Haru byl nazván egyptský syn Boha. Ježíš byl jeho pozdější zrcadlo.

Hu / Ha znamená jestřáb/sokol ( hawk ), jestřáb Slunce jako symbol Slunce

Nibiru byla planeta Anunnaki podle Sumerských tabulek. Sírius byla Nibiru? Horus byl Sírius ( Horus psí hvězdy ).

Jeden jeho obrázek zobrazoval krokodýla s jestřábí hlavou a ocas končící psí hlavou. Další portrét byla hlava šakala / psa / vlka, zobrazeného jako An/Anu = královského vůdce Anunnaki.

Souhrn : Heroes vládly Zemi přinejmenším v zájmu Sirianských bohů.

Bibličtí učenci se vyhýbali vysvětlení Nefilim ( pasáž v Genesis ). Vysvětlují, že to je přesné jméno Boha. Andělé byli poslové, kurýři, spojováni s Nefilim. Sumerské tabulky jdou dále než Genesis ve vysvětlení křížení. Anunnaki se rozhodli vytvořit otročí rasu Homo Sapiens. Měla za úkol sloužit. Hledali nejvhodnější rasu a udělali mnoho chyb. Křížili sperma Anunnaki mužů a vajíčka lidí a vkládali je do Anunnaki žen. Vše probíhalo v období Atlantidy a Lemurie. Dnes se to děje u lidí, kteří byli uneseni. Byl jim vnucen sex a odebrány vajíčka. Děti jim byli odebrány v raném těhotenství. Byl to program, který je řízen Enkim ( vůdce vůdců, Bůh Země ) + Ninti ( Paní života, Ninkharsag, expert medicíny ), vlastní koňskou botu = nástroj, který řeže pupeční šňůru, pozdější jméno je MAMA/MAMMI – matka, Královna Semiramis, Isis, Barati, Artemis, Diana, biblická Marie, jako božstvo Měsíce nebo vody, protiváha svalnatého Slunce – předmětem astronomických a esoterických termínů.

ENKI a NINKHARSAG vytvořili :

1. lidský hybrid LU.LU ( Jeden, kdo je namixován ) = biblický ADAM ( Anunnaki DNA + Homo erectus )

2. mistrovskou rasu – Anunnaki DNA + Nordická rasa = polobozi Aryan – reptilian – Nordic za účelem vlády mezi Anunnaki a lidskou rasou

Biblický Adam byl vytvořen jako genetický zdroj. Biblická Eva vytvořena z žebra = RIB = sumerské TI = žebro a život. Byla vytvořena z životní esence rasy Adama.

Společný zdroj ( místo ) : Afrika před 200.000 – 300.000 lety podle Sumerských tabulek. Sumerské jméno pro člověka = LU – dělník, sluha, také domestikované zvíře = ovce.

Anunnaki vytvořili DNA takové, jaké se typově hodilo a implantovaly ho do lidské krve. Tím nás dostali do vibračního vězení, v kterém můžeme vnímat pouze úzký pás frekvence pomocí smyslů. Potlačili naše telepatické schopnosti a rozdělili nás podle jazyků. Oficiální historie nás učí vývoj člověka přes : Neandrtálec .- Cro- Magnon – Homo Sapiens – moderní člověk. Nálezy na Stř.Východě ukazují, že všechny formy existovaly v té samé periodě. Sjednocující linie nebyla nikdy nalezena. Credo Mutwa ( zulský šaman ) podporuje Sumerské tabulky. Je jeden z 2 přeživších šamanů ( 90 letá léta ). Je mu 79 let. Pochází ze Zuluů ( Zulu = Lidé z hvězd ), byli oplodněni mimozemskou královskou rasou Anunnaki. Jsou natočeny dva video snímky s výpovědí jeho vědomostí. Rozhodl se již nemlčet. Evropané provedli invazi do Afriky ( Ilumináti to drží v tajnosti ).

Má náhrdelník tajemství, který potvrzuje tyto informace, je těžký a měděný, přinejmenším 1000 let starý, na něm jsou figurky mimozemšťanů ve spojení s ženami Země, mimozemšťani jsou zde zaznamenáni velice symbolicky, neboť ve skutečnosti byli velice odlišní ( jsou to nelidské reptiloidní formy ). Varovali lidi z okamžité smrti, když je uvidí. Mezi nimi je vševidící oko = HLÍDAČI, dále zde je zobrazeno souhvězdí ORION = místo mimozemských aktivit na Zemi ( reptiliáni), Davidova hvězda ( není to židovský symbol, nalezena na celém světě, začala se používat Rothschildy v 18 st. Celý náhrdelník je dokladem spojení se Síriem, z kterého reptiliáni přišli na Zemi

Sírius je :

- velice důležitá lokalizace v Starých světech

- hvězdná karta v tarotu Crowlee

- podle Dogonů místo odkud přišli návštěvníci – mimozemšťané přiletěli na svých Mateřských lodích, potom pokračovali v obíhání Země, vůdci se během převratu ukryli

Ve Francii jsou jeskynní malby staré 10.000 – 30.000 let, na kterých je zobrazen diskový tvar objektu stojícího na trojnožce s žebříky. Takovým způsobem si nahrávaly data

24.GENETICKÁ POSEDLOST

Enki byl vůdce Anunnaki, pán Země, šéf mimozemských vůdců. Nebyl však nejvyšším mužem v misi Anunnaki na Zemi. Byl nejstarším synem nejvyššího Mr.Biga = AN/ANU, který vytvořil misi. Enlil byl jeho mladší bratr ( poloviční ). Byl vůdce mise, protože jeho matka byla považována za více geneticky čistou než Enkiho. Byl varován před lidským množením, proto posílá geologické katastrofy na redukci populace. To byl začátek konfliktu mezi bratry, který vyústil ve válku Anunnaki. Ta simulovala konflikt mezi politickými stranami. Pokračuje do dnešních dní. Anunnaki jsou jednotní v globální kontrole lidstva, ale bojují o nadvládu mezi sebou. Ilumináti jsou frontmeni Anunnaki. Jejich tajné organizace skrytě manipulují lidstvem. Tvoří světovou vládu, vrcholné posty v bankovnictví, v armáda, zabývají se rozšířením mikročipů. Také bojují mezi sebou.

Poslední dobou se něco stalo, Anunnaki se stáhly z kontroly a manipulují skrze jisté krevní linie ze skryté scény. Je jich málo a jejich vnitřní války je oslabují a vedou je do naprostého chaosu. Stáhnutí souvisí s vnější intervencí mnoha mimozemských civilizací na Zemi. Stále však používají pro svoji špinavou práci hybridní linie.

25.BOŽSKÁ PRÁVA KRÁLŮ ( a prezidentů, bankéřů )

Anunnaki mají nelítostnou hierarchii, ta byla nastolena i u lidí. Právo vládnout je spojováno s vybranými krevními liniemi. Anunnaki královští vůdci se narodili při speciálním úzkém křížení, aby vládli lidstvu.

Anunnaki - AB-GAL ( Mistři vědomostí ) měli těla podobná rybám ( Enki/Oannes ). Ryby symbolizovali obojživelnou přirozenost bohů ( ze Síria ). ANU propůjčil loď na vytvoření královské krevní linie v zájmu bohů. Tak je to popsáno ve starých manuskriptech. Měl božské právo vlády, které si takto sám určil ( takže ne Bůh ). Propůjčil si ho od Anunnaki, aby vládl podle jejich záměru. Války mezi králi a královnami byly jen pokračováním válek o vládu mezi Anunnaki ( např. Tudorovci x Stuartovci v Anglii ). Jednalo se o krevní linii Anglie a Skotska. Modrá královská krev byla opravdu modrá jako výsledek vzájemného křížení. Dnes některé královské rodiny trpí hemophilií nebo jinými krevními nemocemi.

Toto vlastnictví Země bylo předáno pár tuctům rodin ( ze Sumeru, Egypta, Babylonu a Řecka). Ti se mezi sebou berou a udržují systém, který pomalu degeneruje. Dnes se stěhují z zjevných pozic královských rodin do pozadí a kontrolují vše skrze politiky, bankovnictví, média a obchod.

Všech 43 prezidentů USA pochází z Anglie ( od roku 1789 ), 34 z nich má krev z Charlemagna ( Monarcha z Francie, hlavní muž Iluminátů ). G.Bush je 13 bratrancem Britské Královny Matky ( matky Prince Charlese ), je přímým potomkem Jindřicha III a sestry Jindřicha VIII. Marie Tudorové ( žena Ludvíka XI ). Al Gore a G.Bush byli kandidáti na prezidenta Oba pocházejí ze stejné královské rodiny. Všichni prezidenti jsou z modré linie, sahají až k Římské Svaté říši a k Charlemagnemu.

26.DYNASTIE – KREVNÍ LINIE MEROVINGIAN

Zakladatelem byl Charlemagne. Pochází z Francie. Tato krevní linie založila Paříž. Jsou s ní spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Manipulují s ostatními skrze tajná společenství. Patří sem známé osobnosti jako Josef Smith, Hiram Smith, Brigham Zouny – všichni jsou zakladatelé Mormónů. Některé prameny uvádějí, že je to linie Ježíše, který byl zplozen Máří Magdalénou ( není to pravda ). Jsou to Anunnaki hybridi a je to jedna z klíčových krevních linií.

MAG je kód pro reptiloidní DNA, které je předáváno skrze ženskou linii. Je ve vztahu k Orionu. Merovingiáni sahají přes Sumer až do Atlantidy a Lemurie. Byli zapleteni do Trojské války ( 1200 př.n.l. ) mezi Trojany a Řeky ( nyní Turky ). Odtud přešli přes Kavkaz jako Skýtové do Evropy. Zde byli známi jako Sicambrianští Frankové – odsud pramen pro název Francie a jméno pro kmenovou královnu CAmbru. FRANCIO, zakladatel, tvrdil, že je potomek Noaha ( mystické jméno, které je založeno na skutečném z Atlantidy ). Noah a Abraham nebyli Hebrejci, byla to větev Sumersko- Egyptské kultury. Frankové, lidé smlouvy, usadili se v Germánii s centrem v Cologne.

Byli to lidé dřívější Sumérské říše. Označováni mnoho jmény na svých cestách ( Skýtové, Galové – Gótové, Anglosasové ). Původem sahají až k Atlantidě a Lemurii. Do Evropy přišli ze Sumeru jako Sicambrianští Frankové z Arcadie ( znamená Řecko, je to jméno bývalé Atlantidy ). Osídlili i Danube oblast ( Danaan ), zde probíhalo rozsáhlé křížení. Jejich byl vládce MEROVEUS / MEROVEE – strážce ( ochránce ) Franků, 488 n.l., zakladatel Merovingiánů, vznikl z lidské matky a mořské příšery Ouinotaurus ( stejně jako Enki, Oannes ), vychován Chodiem – 1.král Franků, Synem moře. Merovingiáni založili Paříž v 6 st.. Pojmenována byla po princi Parisovi ( syn krále Priama z Tróji, jedné z figur Trojské války ). Paříž je na hlavních vířivých bodech zemské energetické sítě. Zde vystavěli podzemní komory pro uctívaní bohyně Diana. Nacházejí se i na místě vraždy Princezny Diany pod tunelem Pont de Ĺalma

Paříž a Londýn jsou 2 nejdůležitější globální centra Iluminátů. Obě byli založeny krevní linií z Tróji, těmi, kdo založili Merovingiány. Brutus – spřízněný s Helenou, plachtil až k Z.Británii, kde založil Novou Tróju, později Londýn – 1103 př.n.l.

Odnoží Merovingiánů je Scottish arist.rodina. Jsou to předchůdci Princezny Diany. To je důvod, proč je Skotsko tak důležité. Zde operuje největší tajná společnost - Scotish Rite Svobodných Zednářů.

Symbol Lilie jako následovníka trojzubce z Atlantidy a Lemurie je symbolem Merovingiánů. Je hojně používán Britskou královskou rodinou na oficiálních budovách ( např. brána do Bílého Domu ). Merovingiáni uctívali Dianu jako jedno z velkých božstev dávného věku. Je známa jako Artemis, stejné božství jako v Atlantidě. Efes byl centrum uctívání Artemidy – Diany. Božství Diana je symbolem Měsíčního božství. Princezna Diana byla nositelka silné DNA, která zaručovala spojení s Nordickou rasou. Reptiliáni potřebovaly infůzi její krevní linie ( modré oči, bílé vlasy ), proto ji využili. Nakonec však rozpoznala jejich hru a musela být odstraněna.

27.ROTHSCHILDI

Merovingiáni podle předpokladu nevymřely, pouze jejich jméno zmizelo. Začátek jeich vývoje je spojen s jménem Král Karel ( Charlemagne ) = král Francký. 34 prezidentů a mnoho známých osobností je s ním spřízněno. Kontrolován byl potomky Římské říše, kteří byli potomky Sumeru a ti Atlantidy a Lemurie. Byli to potomci křížení Nordické rasy a Anunnaki. Klíčové jméno ve vývoji bylo Alexandr Veliký, předek Charlemagneho, hlavní rodiny Iluminátů dnes. Přinesl silnou DNA Nordické rasy. Vzešel z Vikingů, kteří se usídlili u Středozemního a Egejského moře po Atlantském kataklyzmatu. Vládl Tróji. Zemřel v Babylonu 323 př.n.l. ve věku 33 let. Jeho armáda ovládla Egypt, Mezopotámii a Indii. Založil město Alexandrii v Egyptě. Byl znám jako Hadí syn, proto i Alexandrie odpovídá ve svém významu Městu Hadů. Jeho otec Amon byl had, který oplodnil jeho matku.

Reptiliáni se pro zachování jejich čisté linie křížily velice úzce. Děti se nerodili skrze oficiální partnery. Měly mnoho dětí mimo, pod jinými jmény, jako Rockefeller a Rothschild, Clinton a Roosevelt. Nikdo je nespojoval s Ilumináty, měli jiná jména.

Klíčová krevní linie Nefilim byla spojena s jménem Aeneas. Byla to údajná hlava Římské říše. Jeho potomci byli Romulus a Remus. Aeneas je kódové jméno ( jako Noah ) pro krevní linii. Byl narozen v Tróji, posvátném městě Merovingiánů a Templářů. Homér ( 8 – 9 st.př.n.l. ) to v Iliadě a Odyssee přesně vylíčil.

Achilles ( představitel Aeneas ) sestoupil z božského a nesmrtelného, vznikl spojením Anunnaki a božské nesmrtelnosti, jeho matka byla Afrodita a otec Anchises. Jeho linie jde až k Dardanusu = syn Zeuse: zakladateli Trojského rodu. Reprezentoval reptilian – Nordic hybridy ( Aryanští = mistrovská rasa ). Jiná legenda říká, že byl výsledkem spojení Zeuse a Elektry na ostrově Samothrace, odsuď odešel do Tróji v období Velké potopy. Aeneas měl úzký vztah k bohům. Je to vlastně genealogický kód, proto hraje dnes tak důležitou roli. Z Aeneas se vyvinula Rothschild dynasty, Battenbergové a linie Habsburků, která byla vedoucí rodinou ve Svaté říši Římské.

Tak vypadal středověký stát, který vládl Střed.Evropě v období 962 – 1806.

28.HABSBURKOVÉ

Jsou to Nordikové, kteří se křížili s reptiliány v dávné minulosti. Mají spojeni s plazím palácem Lorraine ve Francii. Významný reprezentant byl Lord Mountbatten, člen Britské královské rodiny. Jeho synovec je Princ Filip. Má spojení s Battenbergy a Iluminátskými Satanisty. Je guvernérem Isle of Wight ( jižní pobřeží Anglie ), extrémně důležitého centra pro Ilumináty a Satanisty, kde manipulují s zemskou energetickou sítí. Zařídil sňatek Prince Filipa a Královny Elizabeth II. ( Windsdor – Mountbattenská linie, je to vlastně germánská krevní linie Saxo – Gótů a Battenbergů, kteří podporují nacisty. Princ Filip byl poslán do Něměcka učit se Runy.

Stručný náčrtek souvislostí :

DAVID ( Ježíš ) + Alexandr Veliký ( Aryan )

Římská říše

Charlemagne

Egyptští monarchové ( geny z Římské říše )

Princ Filip

29.DRŽITELÉ TAJEMSTVÍ

Priory of Sion ( Převorství Siónské ) je elitní tajná společnost vytvořená v 12 st., která slouží Merovingiánům a Červeným Plazům. Je spojena s Templáry ( ti pocházeli z Tróji, poté založili Franckou Tróju – Sicambrian ), dostali se s Priory do sporu a rozešly se kvůli boji o kontrolu v krevních liniích. Každý chtěl stát na vrcholu ( to samé je mezi Rothschildy a Rockefellery - jsou to dnes 2 hlavní krevní linie ).

Ilumináti byli oficiálně založeni 1.5 1776. Zahrnují Priory of Sion, Templáře, Rytíře Malty, Teutonský Rytíře, Rosekruciáni, Svobodné Zednáře……..

Kavkaz byl kolébkou pro Aryany a ostatní vybrané krevní linie. Na Kavkaze je portál, kterým jiné interdimenzionální bytosti mohou vstoupit do naší frekvence, kterou nazýváme fyzický svět. Zde se krevní linie z Střed. a Blízkého Východu kříží s Dál.Východem a S.Ruskem. Kolchiďané na úpatí Kavkazu hovoří o řeckém hrdinovi Iásonovi a Argonautech. Příběh obsahuje mnoho symbolických kódů pro Sírius.

Iásón ukradne Zlaté roucho králům z Kolchidy ( nynější Gruzie, nedaleko jižně od Araratu ). Kolchiďané jsou tmavá rasa, potomci Egypťanů. Muži byli ve faraonově armádě ( faraon Sesostris / podle ofic.historie je to jiné jméno pro Ramsese II. - ilumin.krevní linie, z které pocházejí Rothschildové, Rockefelerové, Bush… ).

30.NESVATÁ ALIANCE

Každý, kdo si myslí, že oni vědí vše, je právě důkazem, že to tak není.

( David Icke )

Lemurie a Atlantida. Byl to čas rozsáhlých mimozemských aktivit, kdy mnoho zemských ras bylo oplodňováno a vzniklo mnoho rozličných fyzických forem. Od té doby je mezi námi mnoho krevních linií nejen od Anunnaki reptiliánů. Mnoho bitev bylo mezi Nordiky, Plejáďany, frakcemi z Draca, Orionu a Síria. To se symbolicky projevovalo na Zemi válkami určitých skupin lidí.

Sv.Jiří ( Féničan ) porazil draka

Sv.Patrik vystěhoval hady z Irska

Křížením hadí rasy a Nordiků ( bílá rasa ) se vytvořily hybridní krevní linie, které vládly dynastii Aryanů. Začalo to na Marsu, který byl poté zničen kataklyzmaty. Pro hady jsou důležité blond vlasy a modré oči. Tři mimozemské civilizace, které jsou základem včleněni na tuto planetu jsou Nordics, Reptiliáni, a Greys. Společně tvoří Alianci. Do nich je včleněna Hmyzí rasa. Reptiliáni kontrolují Greys ( také reptiloidní forma ). Vládnoucí krevní linie Sumeru byl Aryanský typ vyznačující se vysokou postavou, blond vlasy a modré oči. Uctívali hadí / plazí bohy.

Kapitola 31-40

31.NORDICKÉ SPOJENÍ

Lidé jsou unášeni Nordiky nebo Reptiliány. Credo Mutwa to potvrzuje. Jsou to podle legend ti, kteří zde byli před příchodem bílých Evropanů. Domorodci si mysleli, že Evropané jsou také oni a pojmenovali je Mzungu. Obdobně ve Střední Americe s Cortézem r.1519. Mysleli si, že jde o vráceného boha Quetzalcoatla.

Motto : Svět není takový, jaký si myslíme.

Pilot, který vletěl do skály uviděl Nordiky s perlovou kůží, laserovýma očima v bílých dlouhých róbách, s Maltézským křížem na krku ( symbol Maltézských Rytířů ). Je to symbol Britského Království a Lemurie-Mu. Joseph Smith, zakladatel Mormonů, sám vysoký Svobodný Zednář pocházející z krevní linie Merovingiánů, měl 21.9 1821 vidění. Boží posel v bílém plášti mu předal učení ( podobně jako Mohamed a Islám ). Že by to byli Nodikové?

Je mnoho svědectví o lidech ( bytostech ) žijících uvnitř hor ( Mount Shasta v Kalifornii ). Enochovy knihy popisují Hlídače / Pozorovatele, kteří byli vysocí, jejich tváře svítily jako Slunce, oči měli jako zářící lampy a ruce měli bělejší než sníh. Plejády neboli 7 sester, jsou domovem bytostí blonďatých s modrýma očima, kteří byli uctíváni v Sumeru. Plejády jsou seskupení 200 hvězd ( a ne 7 ). Alcyone je nejjasnější hvězda Plejád, je střed, kolem kterého obíhá Slunce a celý solární systém, 2 z 7 sester – Celeone a Alcyone mají vazbu na hrdiny, kteří se staly prvními předky lidských bytostí ( nordic - reptiliánské mezikřížení ).

Čerokézové, Máyové a Řekové poukazují na plejádskou návštěvu Atlantidy. Plejáďané byli ve spojení s Poseidonem, Králem Atlantidy. Souhvězdí Lyra je spojována s UFO výzkumy a únosy. Aldebaran, obří červená hvězda s rozměry 40 x větší než Slunce, je stejně důležitá pro Nordicky. Byla využívána nacisty. Mnoho unesených hovoří o vysokých, blond bytostech, kteří tvrdí, že jsou z Plejád – jsou to reptiliáni.

Mimozemské bytosti jsou však z mnoha koutů galaxie. Dělí se na :

- pozitivní ( utekly z Atlantidy do Himalájí, kde od té doby operují )

- neutrální

- ti, kteří touží po kontrole

Mění své frekvence a tak nám mohou zmizet před očima.

Čas, který měříme, je také iluze, která uvěznila naši mysl. Minulost, přítomnost a budoucnost neexistují. Vše se děje najednou.

32.PLAZÍ SPOJENÍ

Cílem je lidská kontrola a únosy dětí a lidí. Jde o spojení reptiliánů, Nordiků a Greys. Mají stejnou metodu hypnózy, holografické pole pro řešení únosů. Jeden moment se jeví jako modroocí blondýni, příště jako reptiliáni.

Anunnaki byla podle Sumerských tabulek reptiloidní rasa, která se křížila se zemskou rasou. Byli chráněni před odhalením kněžími ( Muži středu ) – ti si vyhrazovali právo jako jediní vidět a jednat s Bohy, mnozí však neviděli nikdy Anunnaki tváří v tvář, kontrolovali slepě správu jménem neviditelných bohů. Jehova všem tvrdil, že nemůže být spatřen. Jejich města měli Zikkurati, které stály blízko paláců. Na vrcholku podle Sumerských tabulek bylo místo = kobka, kde žili bohové – zde byl lidem odebírán genetický materiál, když museli mít sex s Anunnaki. Tak produkovali krevní linii králů. Tvar Zikurrati připomíná, jak Anunnaki kontrolují nás.

Nefilim – podle hebrejské mytologie jsou Synové Bohů, nazýváni ARWWIM = devastátoři, hadi. Vytvářejí krevní linii, skrz kterou manipulují se světem. Ve Zlatém Věku si brali lidské ženy ( tím ale porušily zvyk brát si a množit se se svými krevními liniemi – sestrami ).

Reptiliánské manipulující frakce potlačují emocionální úroveň – podle linie krokodýla a ještěrky, necítí jako savci, mají ostrou mysl pro intelekt k užití technologie ( jako počítač ). Jsou velice výkonní, ale protože nemají emoce, jsou limitováni možnostmi, proto chtějí DNA těch, kdo mají emoce. Bez lítosti vraždí. Z jejich genetického základu se vyvíjí reptiloidní mysl vědců a vůdců válek. Sami se obávají lidí, protože necítí. Jsou zoufalí, chtějí lidské DNA ( plánují v 3.sv.válce ). Usilují o znovuzískání kontroly na Zemi, protože věří, že je jejich Proto se kříží s královskou krevní linií Nordiků, která vládla atlantskému lidu do kataklyzmatu

Humanoidi pocházejí z Lyry, Plejád a Aldebaranu. Jsou lidskou formou v jiné hustotě ( densitě ). Jsou mírumilovní, mají modré oči a bělomodré vlasy. V nich je namixováno DNA od reptiloidů, tím dostali reptiloidní charakter. Dnes hovoříme o pádu člověka. Mají zakázaný sex s jinými entitami a kontrolují křížení.

Klonování je otevřená manipulace s DNA, která nemá v historii obdoby. Realizuje se v pozadí ( v podsvětí ). Je mnoho indícií o existenci klonovacích laboratoří. Cílem je vytvoření skupiny identických lidí.

Nordics jsou jedni z klíčových mimozemských ras Lemurie a Atlantidy. Bojovaly s reptiliány a donutily je odejít do podzemí nebo do jiných dimenzí.

Lidská rasa je ovlivňována a kontrolována přibližně 70.000 let několika mimozemskými skupinami, které provádějí výzkumy pro vlastní zájmy. Infiltrují se do federálního projektu ochrany lidstva. Mnoho reptiliánů chce být v manipulaci lidí dominantní, skrze jejich křížící programy se infiltrují do Nordických krevních linií. Mění lidské DNA

Kniha Dhyanů je nejstarší zpráva psaná v sanskrtu. Popisuje, jak reptiloidní rasa Sarda/Velcí Draci přicházejí z nebe a přinášejí civilizaci. Líčí potopu, která končí Zlatý Věk. Smazala obry ( Nordics ), přežili ji hadí bozi ( lidská tvář a ocas draka ), kteří se vrátili k vládě. Jejich vůdce je Velký Drak, původem v Pendragonu ( titul krále králů starověké Británie ). Mluví o Aryanech ( reptiloidní savčí hybridi ), z kterých vznikli Aryanští Králové. Hinduisté nazývají Anunnaki hybridy Nágy, kteří přišli z Lemurie. Mají vztah k vodě a mají svá podzemní centra. Výsledkem křížení lidí s hadími bohy ( Dravidiáni ) vznikla Negroidní rasa. V Číně se nazývali dračí králové Lung Wang. Měli část lidskou a část hadí.

Královská krevní linie

Polobozi

( potomci Draků dračí dynastie )

vládli Sumeru a vládnou až dodnes

Iránčané znají krále jako MAR ( znamená v perštině snake ). Starodávné tabulky nalezené v monastiru v S.Indii vyprávějí, jak Naacals / Naga Mayas ( serpents ) cestovaly z Lemurie – Mu do Indie založit kolonii ( popisují destrukci Mu ). Nágové také přišli do Číny, Tibetu a části Ásie. Naga Maya a jejich náboženství bylo pramenem pro Máye v Mexiku.

Védy popisují nejranější královskou krevní linii z Indie ( kněží a králové ), kteří sestoupili a přišli z moře a založili 5 kmenů v Indii.

Nágové byla pokročilá rasa s vyspělou technologií. Pohrdala lidmi, unášeli je, mučili je a jedli, křížili se s lidmi. Tak vzniklo mnoho forem. Používali Vimanas, létající disky. Jejich zručnost je popisována v Bhagavadhítě a Ramajane. Jsou spřízněny s Hindu démony, měli magické kameny a třetí oko. Založili Kašmír, odtud pochází původ vybraných krevních linií.

Emblémy vládnoucí královské rodiny jsou draci, hadi, sfingy, švestk.hadi, trojzubce. V Egyptě je řád Djedhi + Dj, znamená had. Z nich pocházejí faraóni hadí linie Djer, Djoser, Djederfra. Indie má seznam 80 králů, kteří mají původ z Nágů ( hadích králů ). Hinduismus říká, že Nágové si mohou vzít dle potřeby lidskou nebo reptiloidní podobu ( shape shifting ). Buddha také pocházel z královské linie Nágů. Čínští vládci byli známi jako Lung nebo Draci. Mnoho z nich mělo reptiloidní znaky velmi podobné Nágům. Jeden z nich – Huang Ti se narodil s dračím vzezřením. Byl zplozen tak, že sluneční paprsek vstoupil do dělohy jeho matky. Když zemřel Huang Ti, transformoval se do éterického draka a odletěl. Původ mají z Big Dipper Constellation, která obsahuje Alfa Draconis, nejjasnější hvězda souhvězdí Draco. Je základem dračího reptiloidního království

U Inků byl symbolem pro kněžího a krále had. Nejranější královské linie v Střední Americe potvrzují svůj původ z plazích bohů, např. Quetzalcoatl, nebo Itzama V Mykénách ( Řecko ) byli králové podobní hadům. Cecrops – 1.mykénský král Athén, byl člověk s plazím ocasem. V Iránu byl hybrid ZAL ( Pozorovatel ) – vzal si princeznu Rudabeh, která byla vysoká a slonově bílá.

Souhrn : umělá oplodnění panen, únosy a oplodnění a odebírání plodů během těhotenství byly často používané metody získávání genetického materiálu a množení specifických krevních linií.

Podle etiopských textů Nágové oplodňovaly ženy. Rodili se však extrémně velké děti. Stejné jako dcery Nordiků a andělé ( Anunnaki ). Nebyli schopni porodit tak velké děti a umírali při porodu. Musel se používat císařský řez.

Noah bylo židovské jméno pro Sumerského hrdinu Utnapishtina. Psaly o něm hebrejské texty a knihy Enochovy. O jeho narození bylo psáno ve Svitkách z Mrtvého moře, které byly nalezeny v Izraeli 1947. Byl to syn Lamecha. Nebyl moc podobný člověku, byl více jako dítě andělů ( bílá kůže, blond vlasy a oči. Spíše jako Draco entita. Zářil jako Slunce. Enlil jako vůdce Anunnaki na Zemi měl stejné rysy. Podle Genesis se Noah opil, šel do stanu, jeho syn Ham ho uviděl nahého s jeho dračími rysy a řekl to svým dvěma bratrům, Noah na ně klel ( hrubé charakteristické chování reptiliánů ), nechtěl, aby ho viděli nahého, protože by ho pro jeho vzhled zabili. Noah znamená „ten, kdo je s bohy“.

Melchizedek je synovec Noaha. Na hrudi měl znak kněžství ( kód pro reptil.krev.linii ). Nejvyšší úroveň v hierarchii Mormonů je Melchizedek Priesthood.

Eva byla sváděna hadem. Byla předchůdcem ( matkou ) Nefilim. Hebrejsky znamená Nahash ( had ), „ten kdo zná tajemství“.

Satan je popsán v Sterém zákoně jako Starý Had nebo Drak. Vládce Nefilim. Odletěl ze Země po prohnané kosmické válce

Gabriel je padlý anděl, který sváděl Evu jako had. Měl znalosti od bohů ( symbol ohně, iluminace ) a dal je lidem.

33.ADAM A EVA

Jsou to hybridní genetické zdroje vytvořené podle vzoru Boha. Ze začátku byly naklonovány a nebyli schopni reprodukce. To byl problém pro Anunnaki, protože nemohly vytvořit dostatečný počet otroků pro práci. Nakonec se jim podařilo vložit do genů schopnost reprodukce. Tím změnily klon v rozmnožovací bytost! ( symbolicky v Edenu, kde Eva odmítla trpět při porodu, sex byl vztažen k zakázanému ovoci )

Enki byl zodpovědný za tento vývoj. Byl hadem v zahradě, který svedl Evu. Stal se nepopulárním po explozi lidské populace. Byl považován za experta pro vědu a medicínu. Byl symbolizován 2 hady točícími se kolem hole = symbol reptilní DNA. Byl také egyptským a sumerským symbolem nesmrtelnosti proces přeměny z reptiloidů na savce

při přerodu odhodily šupinatou kůži a stáli nahatí a zahanbení ( v hebrejských mýtech )

PÁD ČLOVĚKA

Před tím měl jasnou a svítící kůži, laminující. Ta později zmizelo, ale zbytky se zachovaly u pár hybridů v období potopy. Dnes ve vládních genetických programech vyvíjejí kousky kůže reptiliánů mutací genů. Reptiloidní bozi se vyznačovaly velkou délkou života.

Současný vývoj má 2 směry :

1. centralizace – stále méně lidí má moc

2. jsme manipulováni policií a drženi v mentálním a emočním vězení

Jsou zde fyzické bytosti :

a) žijící uvnitř Země – vnitrozemské ( popisují je pohádky s elfy, démony, rusalkami, draky a jinými nelidskými komunitami ). Jsou známy jako zářící ( jako Anunnaki ve starých textech ). Norský název pro podzemní svět s tunely, jeskyněmi a rozsáhlými městy je Niflheim – podobné Nefilim – zde vládlo mrtvé božstvo Hel. Podzemní síť je přístupna skrze mohyly, kopce a jezera, která jsou držena v tajnosti.

Sem jsou směrovány únosy lidí, pití lidské krve, odebírání genetického materiálu. Hlavní forma, v které se objevují je reptiloidní. Elf = kód pro reptiloidní krev.linii.

Vstupují skrze posvátné hory. Ty byly začátkem a zdrojem pro svaté hory v mytologii – Olymp ( řecký panteon, Zeus, který oplodňoval ženy )

b) přicházející z hvězd – mimozemské

c) nefyzické bytosti – je to opravdové centrum vlády, existují v jiné frekvenci a používají svoje vybrané hybridní linie k manipulaci ostatních

Reptiliáni pracovaly v mnoha částech galaxie. Mají své podzemní základny a své lidsko-reptil.hybridy infiltrovaly do vlád, kultury…….= jsou reptiloidní agenti. Cílem je rozvratná činnost a reptiloidní invaze

34.VÁLKY ANUNNAKI

Enki a Enlil daly do svých dětí velkou moc.

Nannar – nejstarší syn Enlila, vládl Mezopotámii, Palestině, Jordánu a Sýrii z města UR. Jeho symbolem byl půlměsíc ( převzal ho Islám ). Další jeho název byl SIN, v semitském jazyce označuje jméno z reptil.boha z Sinaje, lotr, který se snažil ovládnout kontrolu nad světem. Vedl Anunnaki, měl kameny síly ( ME + počítač s programem a krystalem ). Svítil a zářil a měl božskou sílu. Křesťanský kříž je symbol z U-TU ( zářící ).

Shamash v semitském jazyce ( označuje vnuka Enlila ), syna SINA. Vládl Libanonu v hlavním městě Best-Shamash ( známější jako Baalbek ). Je to gigantická stavba s kameny vážícími jako 3 Jumba.

Ishkur ,mladší syn Enlila. On, z Hor. Vládl Anatolii ( v Turecku ). Byl to Nordic-Aryan. V Starém zákoně pojmenován jako ADAD/HADAD. Je to hebrejský Jehova

Inanna/Ishtar, dcera SINA, božská válečnice. Její symbol byl LEV, Plejády a Venuše. Společně se SINEM ( Shamash ) + Ishkur ( Adad ) tvoří TRINITY ( otec + syn )

Novodobý mýtus o Ashtar komandu reprodukuje New Age. Tvrdí, že tito mimozemšťané jsou spasitelé připravující se vzít vybrané lidi z planety – zastupují jakýsi druh Ježíše ve vesmírné lodi.

Marduk, další syn Enkiho, frontmen Anunnaki po potopě, bůh Babylonu, aktivní ve válce o vládu na světem.

35.STARODÁVNÝ NUKLEÁRNÍ HOLOCAUST

Boje mezi Anunnaki byly od pradávna a pokračují. Jeden z těchto zaznamenaných příkladů je o NINURTOVI ( Anunnaki bůh ), který chtěl získat ME kámen. Bůh ZU ( SIN ) vytvářel silové pole jako ochranu pro ME kámen, který měl zaručit nezranitelnost a ochranu před šípy. ENKI vytvořil novou zbraň, která prorazila toto pole a tak porazil ZU. Ostatní Anunnaki se pokoušeli ME ukrást ve válkách mezi sebou, které jsou do dneška. Ve válce mezi ZU a Ninurtou byly použity zbraně vysoké technologie. V Indii bylo starodávné město již tenkrát zničeno atomovou katastrofou před 8-12.000 lety. Zmiňuje se o tom Mahabhatara. Mnoho lidí v této oblasti ještě dnes umírá ( tolik, jak v Japonsku 1945 ). Mytologie pokračuje v líčení katastrofy :

„Velký projektový náboj - do běla rozpálený sloup kouře a plamenů jako 10.000 Sluncí, gigantický posel, který změnil rasu v popel. Těla nemohou být identifikována, mají slezlé nehty a vlasy. Hrnce bezdůvodně pukly a ptáci zbělely. Zásoby jídla byly kontaminovány“.

Ramajana a Mahabhatara popisují strašlivou válku mezi Indickými lidmi a Atlanťany. Bojovali na Nebi v nebeských lodích Vimana ( Indie ) x Vailixi ( Atlanťané ). Bojovali i na Měsíci.

Arizona Wilder bojovala jako otrok pro vyšší Ilumináty. Tvrdí, že :“Reptiliáni a Nordikové bojovaly na Měsíci, Marsu a Zemi během kataklyzmatu Atlantidy ( Lemurie ). Pokročilé zbraně Atlanťanů přivodily katastrofu. Pekelný vítr přinesl náhlé zničení Sumeru a Arkádie. Mraky zakryly Slunce ve dne a hvězdy v noci. Lidé těžko dýchaly. Ústa měli prosáklé krví, hlavy se válely v krvi. Města byla vylidněna. Řeky Sumeru se vyplavily, jejich voda byla mrazivá. Na polích rostl plevel. Bohové se evakuovali“.

Po převratu se Anunnaki vrátily zpět se stejnou mentalitou. Nukleární válka v Indii koresponduje s Pekelným větrem v Sumeru. a s biblickou Sodomou a Gomorou. Rozkládala se na jihu Mrtvého moře ( Lotovo moře ) v Izraeli, kde je nadměrná radioaktivita dodnes. Je to symbol smrti. Lotova žena se otočila a změnila se v solný sloup ( může být přeloženo jako sloup páry ). Bůh se rozhodl zničit tyto města a varovat své přátelé, aby se dostali pryč. To je biblická verze. Ta je podobná verzi Sumerských tabulek: Anunnaki ( bohové ) a jejich vůdce Enlil a jemu nejbližší se rozhodly zničit tyto lokality ve své válce mezi Mardukem a Enkim. Dnes Enkiho a Enlilova frakce rozděluje Ilumináty a tvoří stále pokračující konflikt.

1450 př.n.l. byla Minojská kultura náhle zničena na Krétě katastrofou, kterou vědci nedokáží vysvětlit, najednou byla zničena všechna města. Po těchto tragédiích Sumérská říše zkolabovala.

Anunnaki manipulovaly zpoza scény skrz hybridní linie – Starý světový pořádek. Dnes jsou v zákrytu a vytvářejí skryté impérium = Nový světový řád. Jsou skrytou silou, která představuje centralizaci v dnešním světě. Po Atlantských kataklyzmatech usilovaly o ukrytí jejich reptiloidních forem. Stáhly se z veřejné scény.

36.JEDNOU JE VIDÍŠ A JEDNOU NE.

Reptiliáni skrytě operují v lidské společnosti. Vytvářejí mnoho škol Mystérií. Zde jsou shromažďovány znalosti o pravdivé historii, esoterické a technologické expertísy Atlantidy a Lemurie, znalosti Sumeru. Zmocnily se již dříve založených škol. např. Brotherhood of the Snake ( Bratrstvo Hadů ), které vzniklo 2000 př.n.l. Infiltrovalo Egyptskou školu Mystérií. Návázali na černou magii, která vznikla v Egyptě jako pokračující magie atlants.mágů a čarodějů.

Černá magie diktovala státní náboženství. Umrtvila spirituální aktivity jednotlivců. Faraón byl loutka v rukou rady, výboru čarodějů. To samé se děje i dnes skrze Ilumináti. V Sumeru reptiloidní bohové ( Anunnaki ) poroučely kněžím – Iluminátům, ti dále diktovali státu a vládě. Cílem je vytvořit globalizační systém – světová vláda, centrální banka, armáda a měna.

Školy Mystérií se jejich úrovněmi iniciací vyvinuly do globální tajné společnosti dneška – na vrcholu jsou Ilumináti, které dirigují skrytě reptiloidní Anunnaki. Jinak by to lidé odhalili a zdolali by to! Tajné společnosti jsou moderním výrazem Atlantské a Lemurské Mysteriózní školy, které byly převzaty z období před kataklyzmatem. Pozitivní a negativní frakce bojovaly o kontrolu nad nimi. Převládala zlovolná síla, která začala expandovat skrytě napříč světem.

Přinesly tajný jazyk = symboly, které učily při iniciacích. Např. hořící pochodeň, pyramidu, vševidoucí oko ( zjevně používané hadími Siriany v Atlantidě ), lva ( Slunce, symbol hadího kultu ), rybu, létající plazy, tvrdé K, červený kříž na bílém podkladě ( vlajka Anglie ), trinity – symbolem je trojzubec, později fleur-de-lis, 3 bodobé formy.

Reptiloidní Ilumináti vědí, že vyrovnanou fúzí mužských a ženských genet. částí vznikne třetí silná – to je jeden důvod jejich posedlosti s TRINITY. Vychází ze tří předpokladů :

1. vyrovnanost maskulinní energie a feminí je nutná

2. může se však použít negat.aspekt obou k vytvoření zničující třetí síly

3. nebo použít vyšší frekvence obou k vytvoření pozitivní síly

Svět kolem nás je ve skutečnosti manifestace negat.energie a její interakce. Navenek je to svět mužské dominance, za scénou je však kontrolován ženskou energií s negativním vyjádřením. U Iluminátů dominuje ženská energie. Na veřejné scéně však hraje mužská negativní energie zrežírovanou hru.

37.ZNIČENÍ STARODÁVNÝCH ZNALOSTÍ

Jsou 2 hlavní linie tajné společnosti :

1. předání znalostí málo vybraným a jejich následná kontrola

2. manipulace událostí na veřejnosti s cílem vysát všechny pokročilé znalosti esoteriky, které zde přežívají

To dosáhly vytvořením náboženství a „vědy“, kterými vnutily limitující / určující vize a možnosti. NÁBOŽENSTVÍ x VĚDA, dva oponenti, kteří společně potlačovali znalosti ( peklo x bláznovství / výsměch )

Ilumináti se skrze svých frontmenů – Kolumbus, Cortés, Cook, vrátily do dřívějších území Sumeru, Atlantidy a Lemurie jménem křesťanství ( slovo vytvořené Ilumináty ). Systematicky zničily tolik starodávných znalostí, jak mohli. Genocidou lidí, kteří něco znali ( šamani ). Tak vymáčkly jejich mysl a potom je zabily. Credo Mutwa – zulský šaman, který přinesl svědectví o reptiliánech Chitauri.

Důležité pro Anunnaki a Ilumináty bylo zničit nebo eliminovat kultury přírodních indiánů Střed. a Jižní Ameriky, černých Afričanů, australských aborginců, tzv. pohanské náboženství. Vnutily jim oficiální náboženství – Hinduismus, Křesťanství, Islám, potlačily jejich pravdy a znalosti díky dogmatům nebo je uvěznily v příšerné hierarchii genetické nadřazenosti – např.Hindu – kastovní systém.

38.KOLUMBUS

1492 objevil Ameriku. Jeho tchán byl kapitán, blízký Prince Jindřicha Navigátora. Byl to Velký Mistr tajného společenství Králů Křesťanů v Portugalsku. Je to jiné jméno pro Templářské rytíře. Díky jim měl Kolumbus přístup k starodávným mapám ( nakreslili jej sumerští mořeplavci a lidé z Atlantidy a Lemurie ), které měly načrtnutu Ameriku. Byl zasvěcen v Janově tajnou společností ( stejně jako John Cabot ). Po 5-ti letech plavby přistál v Americe

Piri Reis měl roku 1513 nevysvětlitelně přesnou mapu, na které byla země pod Antarktidou. Sestavil ji z map předtím, když ještě Antarktida nebyla objevena.

Cabot, Cook, Kolumbus – měli přístup k starodávným mapám. Cook byl bráněn Svobodnými Zednáři Královské společnosti v Londýně. Kolumbus byl sponzorován králem Ferdinandem a Královnou Isabelou ze Španělska a Iluminátskou krevní linií Medičejů z Benátek. Všichni mají kořeny u králů Sumeru.

Jiná klíčová krevní linie dneška je Zámek Lorraine ( LÓrion? ) v Francii. Zaměstnávali Kolumba. Pracoval pro ně také NOSTRADAMUS. Pracoval také pro Medičejské. Měl fenomenální esoterické znalosti, protože byl spojen s krevní liniemi, které drží starodávné znalosti Atlantidy, Lemurie a Sumeru.

39.WILLIAM ORANŽSKÝ + KRÁLOVNA MARRY

V roce 1688 přešel z Holandska na anglický trůn. Jednalo se o symbolické spojení krevních linií. W.O. se vylodil tam, kde Brutus přistál r.1103 př.n.l. s Trójany, když hledali Novou Tróju = Londýn. Přišel po Velkém požáru Londýna v r.1666 ( 666 je satanist. kód ). Umožnilo to přestavět Londýn podle starodávných znalostí Iluminátů ( katedrála Sv.Pavla na Ludgate Hill je postavena na místě uctívání Božstva Diany. Zde se provdala Princezna Diana za Charlese )

Titul Sir – uděluje Královna a Britský Parlament, pochází ze starodávného reptiloid.hadího božství SIR = příbuzní Anunaků

Londýn se přestavoval po příjezdu Williama Oranžského, který se stal Williamem III. Jsou s ním spřízněny všechny královské rodiny v Evropě. Roku 1694 podepsal a založil Angl.banku, centrální bankovní systém a policii.

Z Londýna se uskutečnila expanse krevních linií do světa skrze tajná společenství. Ty měly za úkol zničit jakékoliv jiné přírodní znalosti a kulturu. Anunnaki se však křížily s královskými rodinami již dlouho předtím. Např. afričtí lídři za nezávislost pocházejí z té samé krev.linie, která tvrdí, že pochází z Bohů ( Credo Mutwa ).

Jsou zde 2 diktatury :

1. zjevná – komunismus, fašismus. Mají konečné trvání, lidé se proti ním nakonec obrátí

2. skrytá – tajná – jako skrytá rakovina. Ty jsou věčné.

Vláda USA je kontrolována z Londýna. Prezident USA je pouze výkonnou figurkou. Svoboda je jen zdání. 50 podpisů z 56 na Americké deklaraci Nezávislosti je Svobodných Zednářů.

GEORGE WASHINGTON byl Velký Mistr Svobodných Zednářů. Nominoval 11 Nejvyšších soudních dvorů ( z toho 6 bylo odsouhlaseno Svobodnými Zednáři ). Vedl americkou kolonizační armádu proti Britské koruně ( Válka za nezávislost ). Byl král Řádu Stuhy, jedna z nejvíce elitních Ilumin.sítí vedených Britskou korunou ( na první pohled rozpor ). Inaugurace amer.prezidentů je ceremonií Svobodných Zednářů, je stále používána ta samá bible, která je vlastnictvím New York lóže.

NELSON MANDELA byl 1.černošský prezident. Je to bezmocná loutka. Je J.Afrika svobodná? Je zde krevní linie Oppenheimer family ( pod otevřeným diktátorstvím apartheidu kontrolují 80% trhu, vlastní zlato a diamantové doly )

Iluminátská síť má klíčová města v Evropě tj. Londýn, Paříž, Brusel, Berlín

Ilumináti vytvořili další síť – krev linie manažerů – Rockefellerové v USA, Bronfmanové v Kanadě. Ovládají banky, politiku…….Tak, jako Anunnaki bojují proti sobě, tak i tito manažeři řídí události v politice svých zemích sledující zájmy centrální kontroly.

40.SLOUŽÍCÍ DRAK

...

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Mail list
Archiv

Kalendář
<< květen / 2020 >>

Statistiky

Online: 1
Celkem: 81650
Měsíc: 1080
Den: 17