Jdi na obsah Jdi na menu
 


očipování všech lidí RFID čipy !!!

30. 10. 2012

 

Podle Bible a zvláště podle biblického proroctví svatého Jana hladová šelma, Antikrist, uchopí svět potichu a zcela nepozorovaně. Do té doby budou všichni hodovat a bavit se, jakoby se nic nedělo. Na obsazení planety a ovládnutí lidstva nebude třeba žádných válek ani revolucí. Je možné, že v okamžiku, až si lidstvo skutečně uvědomí nebezpečí, bude již pozdě tento stav zvrátit. Projekt Lucid počítá s očipováním RFID čipy a dálkovým ovládáním všech lidí.

Zánik současné civilizace a vznik nové

Podle mnoha proroctví a mystických kalendářů by po roce 2012 století mělo dojít k radikálním celoplanetárním změnám, které v konečném důsledku vyústí k postupnému zániknu současné civilizace a následně ke vzniku nové, tzv. Nové Země. Celá galaxie, včetně Země má nyní projít (a proces prý již započal) interdimenzionální transformací - přechodem do vyšší úrovně existence, který mimo jiné doprovází i její přepólování.

Vše co existuje lehne popelem, většina jejích obyvatel také, kromě těch, kteří budou evakuováni nebo převibrováni na novou úroveň, aby založili novou civilizaci po ukončení tohoto procesu. Jeho průvodními jevy má být přibývající množství přírodních a společenských katastrof (tak, jak planeta přechází do vyšší dimenze a likviduje staré a nepřizpůsobivé struktury), dále dočasná kolonizace planety padlými anděly, celosvětový jaderný konflikt a celosvětová ekologická katastrofa. Vše nasvědčuje tomu, že tyto události jsou již za dveřmi a že je za pět minut dvanáct.

Světová totalita a kolonizace planety

Projekt LUCID (Universal Criminal Identification System)

Tajný plán na kolonizaci Země podle sdělení andělů lidem

V době, kdy skončilo politické rozdělení světa, globalizace se rozběhla na plné obrátky a technika dosáhla velmi vysoké úrovně, je schopna i malá skupina kriminálníků a teroristů spojená s mafií prorostlou nejvyššími místy, vědci, nadnárodními koncerny kapitalistů a vládními kruhy ovládnout nenápadně celý svět. Až donedávna prý existovaly o tomto projektu mezi některými lidmi jen dohady a velmi kusé informace. Nyní se však mají rychle a podrobně šířit díky varováním andělů, prostřednictvím jejich kontaktérů v různých částech světa, kteří jejich poselství předávají nejvyšším představitelům a šíří jej mezi lidmi. Někteří tyto zprávy berou velmi vážně, jiní se jim posmívají jako bludům a nesmyslům. Každý, ať si udělá názor sám.

Nová strategie

Nebude třeba žádných otevřených válek, ani útoků. Moderní teroristé kříčí a volají na všechny strany "chyťte teroristy" a předvádí lidem divadlo tak, aby odpoutali pozornost od svých plánů a zamaskovali je do prospěšných činností. Nová válečná strategie se po kyberprostoru přesunula i v realitě do skryté, nenápadné, sofistikované podoby. Jde pouze o čas, kdy se jim jejich úsilí podaří začít realizovat, neboť ani tajným službám se je nepodaří odhalit, protože je pravděpodobné, že tito fanatici budou nejen v kyberprostoru vždy o krok napřed. Nejmodernější technika jim dává do rukou nebezpečné zbraně v podobě téměř neomezených možností a lidstvo již nebude schopno svůj technický vývoj mít dále pod kontrolou.

Nyní již konečně na veřejnost prosakují informace, že tajné laboratoře skupin šílených fanatiků mají vyvíjet ve spolupráci s farmaceutickými koncerny, vědci, vývojářskými firmami, politiky a médii v USA i Evropě čipové a satelitní technologie, prostřednictvím nichž by bylo možno každého člověka sledovat a psychicky (emocionálně a mentálně) jej dálkově ovládat a v konečném stádiu se zmocnit vlády nad světem. V USA to mají být přísně střežená vojenská území, kam nesmí nikdo proniknout a kde se již léta má tento projekt vyvíjet.

Technická dokumentace k tomuto projektu měla být dodána negativními mimozemšťany - padlými anděly (známými šedozelenými humanoidy s velkou hlavou a velkýma černýma očima), se kterými mají tito lidé uzavřený pakt (lidé pracují na realizaci projektu a oni jej řídí a kontrolují). Tito padlí andělé usilují o ovládnutí a kolonizaci celého vesmíru a lidstvo a kolonizace Země jim k tomu má sloužit jako jeden z nástrojů. (Do nedávné doby také unášeli lidi ke genetických pokusům, protože se už nemohou množit). Nemají na člověka přímý vliv, protože Země je pod ochranou andělů (vesmírných lidí z rajských světů, kteří nepadli) a nemůže být jimi přímo napadana.

V roce 1998 jimi byli padlí andělé zcela vytlačeni z kosmického prostoru Země a nemohou zde ani fyzicky přistát. Mohou však působit na dálku mentálně a emočně a především skrze pozemšťany, lidi v nejvyšších kruzích, kteří na jejich zdánlivě výhodnou nabídku kývají. Nabízejí absolutní moc nad lidstvem a k tomu svoje technologie. Přípravy tohoto projektu absolutní nadvlády a kontroly lidstva mají probíhat tajně, skrytě a nenápadně a neví o něm ani ti, kteří na něm sami spolupracují, pomáhají jej vyvíjet a realizovat. Vše má zůstat až do konce v naprostém utajení, aby nikdo nekladl odpor.

Ve všech očkovacích vakcínách proti nově uměle vytvořeným nemocem mají být kromě speciálního jedovatého roztoku otupující myšlení a cítění instalovány ve formě nanočástic motherboardy - mikroskopické smart kartičky (čipy) s identifikačními údaji určené pro zasunutí dovnitř těla člověka. Nejprve mají být očkováni dobrovolníci a pokud jich nebude dostatek, bude pandemie prodloužena či vytvořeny nové viry a současně s nimi očkovací látky, případně další záminky, jak do těl lidí tyto implantáty pokud možno dobrovolně dostat. Již dnes se v USA čipují vězni a také v Evropě se vážně uvažuje o očipování všech dětí. Záminkou je jejich ochrana. 

 

Vše má proběhnout zcela nenásilně, postupně a pod záminkou prospěšných a nutných opatření v zájmu bezpečnosti, zdraví obyvatel, ekonomických a jiných výhod, pro které bude osobní čipová smart karta nutná. Tak, aby tento projekt budil co nejmenší odpor, bude realizován jakoby mimochodem, aby si co nejméně lidí uvědomovalo, že jde o zásadní porušení lidské svobody a pošlapání lidské důstojnosti. Jako první by měly být povinně očkovány kojící a těhotné ženy a lidé s největším vlivem ve společnosti. Jakmile budou naočkováni a zmanipulováni, bude prostřednictvím nich nařízeno očkování pro ostatní. Pokud to nepůjde dobrovolně, tak pod sankcemi, které se budou zvyšovat. V konečném stádiu bude očkování povinné pro všechny a ten, kdo odmítne, bude umístěn do připravených koncentračních center, kde bude izolován a zbaven svéprávnosti.

Očipování pomocí fingovaného očkování proti uměle vytvořeným nemocem je jen jedna varianta. Další variantou je vytvoření potřeby nutnosti sloučit identifikační průkazy do jednoho elektronického čipu instalovaného do těla člověka (náhrada za identifikační průkazy, kreditní karty i papírové peníze apod.). Bez rozdílu důvodu je hlavním cílem umístění tohoto čipu přímo do těl lidí bez jejich vědomí, aby nikdo neklad odpor. Dalším cílem je pozměnění genetické struktury lidí tak, aby byli snáze dálkově ovladatelní. To vše v tichosti, nenápadně a zcela bez jejich vědomí.

Univerzální kriminální identifikační systém

Tento tajný Univerzální kriminální identifikační systém (LUCID) má několik fází - odstranit z občanských průkazů stávající doplňkové údaje. Tyto údaje rozšířit a doplnit do nově vybudované centrální databáze osobních údajů, ke které budou mít úřady přístup. Poté tyto údaje umístit také do speciálního čipu a ten vložit do elektronických občanských průkazů (čipové občanské průkazy). Zde se budou shromažďovat i další údaje o tělesných dispozicích, i zvyklostech jedince. Tento čip bude monitorován satelity. Tyto průkazy nahradí i jiné průkazy, platební karty a peníze, takže na vše bude stačit jen tento průkaz. V závěrečné fázi by tyto průkazy měly být zrušeny zcela a čip s univerzálním číslem jedince implantován nebo naočkován přímo do jeho těla. Tím bude být moci na dálku zcela ovládán, jak emočně, tak mentálně, prostřednictvím mikrovlnných impulzů vysílaných do jeho mozků a nervové soustavy.

Ve stádiu budování je také celosvětová prostorová síť, ve které se prostřednictvím satelitních a čipových technologií bude pro potřeby bezpečnosti, marketingu a obchodu monitorovat a nepřetržitě sledovat každu věc a jedinec, nejen jeho momentální pohyb, ale i jeho zvyklosti apod. Každý výrobek a každá věc, který se bude prodávat (to je velmi často realita již dnes) bude očipován. Člověk by se měl stát jednotkou v budoucí centrální databázi, která vznikne spojením menších lokálních databází soukromých, osobních a biometrických údajů. Prostřednictvím průkazů s biometrickými údaji (otisky prstů apod.) dávají lidé k dispozici svoji vlastní identitu a možnost k obchodu s ní, šíří se však i další způsoby, jak od lidí získat podvodně jejich osobní údaje a identitu (špionážní kamery, viry, skenery, čtečky, phishing, internetové seznamky).

Ovládáním prvních lidí, kteří se nechají pod jakoukoli záminkou tělesně očipovat, bude toto zařízení napojeno na mikrovlnné bezdrátové technologie, prostřednictvím kterých by měl být každý napojen na centrální databázový systém vzniklý propojením lokálních databází a napojený na satelity, které mají být již dnes v provozu. Takto bude možné nejen ukrást každému jeho identitu a jakékoli soukromí, ale působit na každého jedince jak mentálně, tak emocionálně, tyto pochody řídit a ovládat jej, případně dotyčného zcela vyřadit, usmrtit a eliminovat, podle potřeby nově vzniklé centrální celosvětové vlády - manipulačního centra.

Po krachu tohoto projektu, očištění planety od negativních sil a jejího definitivního přechodu do vyšší dimenze by měla skončit stará civilizace a začít nová.

Předpokládaný sled událostí

některé události mohou probíhat současně a ne takto po sobě

1/ I. fáze globalizace - přípravná (ukončena)
2/ II. fáze globalizace - testovací
3/ III. fáze globalizace - vytvoření 4 světových unií s vlastní vládou
4/ IV. fáze globalizace - spojení unií a vytvoření světové globální vlády
5/ povinné očipování všech lidí a jejich dálkové ovládání
6/ první vlna evakuace kosmickými loděmi andělů (druhý příchod Krista)
7/ obsazení planety negativními mimozemšťany (padlými anděly)
8/ jaderný konflikt (světová válka)
9/ druhá vlna evakuace
10/ armagedon, konec současné civilizace
11/ pozastavení rotace planety a vznik nové Země (dokončení transformace)
12/ přesun planety do nového solárního systému a založení nové civilizace

Konspirační teorie?

Dnes opět slyšíme klást důraz na požadavky "Nové civilizace", "Nového věku", "Změnu paradigmatu" nebo "Nového způsobu myšlení". Říkají nám, ano, všechno se musí změnit - a lidé se musí změnit. Svět musí být "znovu objeven"; znovu nalezen "nový význam politiky" za účelem "Nové smlouvy". "Tyto změny jsou nutné," nám každý den připomínají žalářníci, kteří kontrolují naše mysli prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, "abychom vyřešili imigrační krizi, zavedli kontrolu zbraní, abychom se vypořádali s domácím terorismem, s pornografií, abychom našli otce, kteří neplatí příspěvky na děti, abychom zachránili "Matku Zemi", ohrožená zvířata, abychom mohli bojovat s drogovými kartely, zastavili pouliční kriminalitu, abychom mohli sledovat a monitorovat domobranu, zabránit etnickým čistkám a kmenové rivalitě, abychom učinili přítrž náboženskému fanatismu a nesnášenlivosti, abychom mohli rozšířit všeobecnou zdravotní péči, zajistit blahobyt pro všechny, zlepšit veřejné vzdělání... Seznam krizí a problémů, které je třeba napravit se zdá být nekonečný.

A tak, aby učinila lidi šťastnými, naše vláda Velkého Bratra, která nás tak vroucně miluje, přišla s řešením, které může vyřešit mnoho, pokud ne většinu, našich problémů. Nazývají to Projekt L.U.C.I.D.. Tento obsahuje řadu nástrojů černé vědy a elektronických aparátů Velkého Bratra. Zavedení tohoto systému, slibují, nám zajistí světlou budoucnost.

Klíčovým komponentem tohoto rozsáhlého kontrolního systému je síť L.U.C.I.D., univerzální systém propojených databází. Jeho sponzoři tvrdí, že to bude dar z nebe pro globální společenství prosazující zákon, zvláště pro boj s mezinárodním a domácím terorismem. Avšak překvapivé je, že síť L.U.C.I.D. vyžaduje počítačovou registraci, permanentní elektronický dozor a integrovaný mikročip, Univerzální biometrická identifikační karta pro každé dítě narozené na planetě Zemi.

Konstruktéři sítě L.U.C.I.D. tvrdí, že jejich systém je pouze návrh, že se v současné době nerealizuje. Nesmysl! Mocnosti, které nám vládnou, již mnohé aspekty tohoto zvrhlého kontrolního počítačového systému realizují. Činí tak bez našeho svolení a z větší části bez našeho vědomí! Biblická proroctví nazývají "konspirační teorií".

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Mail list
Archiv

Kalendář
<< červenec / 2022 >>

Statistiky

Online: 2
Celkem: 106655
Měsíc: 1266
Den: 52